Menu


Ile wynoszą temperatury pracy serwowzmacniacza i silnika serwo?

Ile wynoszą temperatury pracy serwowzmacniacza i silnika serwo?

ODPOWIEDŹ:   Dla serwowzmacniacza zalecana temperatura pracy to 0-50 stopni Celsjusza, a dla silnika zakres ten wynosi 0-40 stopni. UWAGA:  w przypadku przekroczenia temperatury pracy silnika powyżej 85 stopni otrzymujemy ostrzeżenie – AL.067, natomiast powyżej 105 stopni pojawi się alarm – AL.035.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 […]

Komunikacja CAN pomiędzy dwoma modułami DVPCOPM- konfiguracja połączenia

Komunikacja CAN pomiędzy dwoma modułami DVPCOPM- konfiguracja połączenia

Komunikacja CAN pomiędzy dwoma modułami DVPCOPM- konfiguracja połączenia   Sposób komunikacji sterowników PLC (na przykładzie SV) wyposażonych w moduły COPM z wykorzystaniem magistrali CAN.   1.Połączyć porty CAN modułów zgodnie z oznaczeniami na modułach (CAN+ do CAN+, SHLD do SHLD, CAN- do CAN-, GND do GND). Zaleca się zastosować połączenie poprzez kartę rozszerzeń (np. TAP-CN03). […]

Czy można sterować serwonapędem ASDA B2 poprzez Modbus?

Czy można sterować serwonapędem ASDA B2 poprzez Modbus?

ODPOWIEDŹ:   Niestety, serwonapędy serii B2 nie mają możliwości bezpośredniego sterowania przez Modbus – nie jest możliwe zadawanie drogi przejazdu i prędkości poprzez komunikację – taką funkcjonalność maja napędy A2. Seria B2 umożliwia natomiast zapis i odczyt wszystkich parametrów sterujących – w przypadku sterowników Delta można wtedy wykorzystać instrukcje MODRW. Adresy modbusowe poszczególnych parametrów podane […]

W jaki sposób można ustawić wartość zadaną dla regulatora PID w falownikach VFD-E/EL ?

W jaki sposób można ustawić wartość zadaną dla regulatora PID w falownikach VFD-E/EL ?

ODPOWIEDŹ:   Istnieje kilka możliwości rozwiązania tego zagadnienia: 1. Można użyc parametru P10.11, w którym definiujemy częstotliwość zadaną falownIka wyrażoną od 0 do częstotliwości maksymalnej falownika (P01.00). Przykładowo dla maksymalnej częstotliwości falownika wynoszącej 50Hz, po ustawieniu 25Hz w P10.11, regulator będzie starał się osiągnąć wartość zwrotną dla 0-10V na poziomie 5V. Aby aktywować tę funkcję […]

Konfiguracja komunikacji przez Modbus w falownikach serii C2000

Konfiguracja komunikacji przez Modbus w falownikach serii C2000

Wstęp   Wszystkie falowniki Delta Electronics posiadają wbudowany port komunikacyjny Modbus. W niniejszym artykule przedstawiono sposób okablowania i konfigurację komunikacji Modbus na przykładzie falownika serii C2000.   Okablowanie   Falownik C2000 posiada jeden port komunikacyjny Modbus. Z tego portu wyprowadzono trzy porty fizyczne Modbus RS-485. Dzięki temu wygodniej można podpiąć falownik szeregowo do magistrali Modbus. […]

zapisz

FreshMail.pl