Menu


Czy jest dostępny programator do falowników, aby można było zgrywać i archiwizować parametry?

Czy jest dostępny programator do falowników, aby można było zgrywać i archiwizować parametry?

ODPOWIEDŹ:   Falowniki mogą być programowane z wykorzystaniem panelu. Istnieje możliwość przenoszenia parametrów z jednego falownika na drugi z wykorzystaniem demontowanego panelu. W zależności od serii może to być panel PU06 lub KPC-CC01. Do programowania falowników może być również wykorzystane oprogramowanie VFDSoft, które można pobrać ze strony internetowej Induprogress. Do połączenia komputera z falownikiem jest […]

Jak skonfigurować moduł analogowy lub temperaturowy?

Jak skonfigurować moduł analogowy lub temperaturowy?

ODPOWIEDŹ:   Konfigurację przedstawimy na przykładzie modułu termoparowego DVP04TC z podłączonymi termoparami typu K.: Typ wejść ustawiamy zapisując informacje do CR#1 modułu instrukcją TO, przykład dla wejść termopary typu K: TO (m1)0 (m2)1 (S)585 (n) Odczytu wartości uśrednionych dokonujemy z rejestrów CR#6: FROM (m1)0 (6)6 (D)D10 (n)4 Uśrednione wyniki pomiarów będą zapisane w rejestrach D10 […]

Tryb MULTI DROP

Tryb MULTI DROP

Tryb MULTI DROP pozwala na połączenie kilku (MULTI) HMI do jednego (lub więcej) PLC. Każdy z podłączonych paneli HMI może czytać oraz wpisywać wartości do PLC. Jeden panel HMI to tzw. HOST, zaś każdy kolejny podłączony to tzw. CLIENT. W trybie MULTI DROP można połączyć panele różnych serii, takich jak: DOP-B, DOP-W, DOP-100.     […]

Jak przesłać zmienną tekstową (string) z HMI do zewnętrznie podłączonego urządzenia?

Jak przesłać zmienną tekstową (string) z HMI do zewnętrznie podłączonego urządzenia?

ODPOWIEDŹ:   Obiekty tekstowe można wprowadzać poprzez okienko z grupy Input “Character entry” bądź instrukcje FILLASC w makrze. Należy pamiętać, że w zmiennej 16bitowej (jeden rejestr $ panela bądź D sterownika) można umieścić 2 litery. Jeśli korzystamy ze zdefiniowanych sterowników dla panela HMI wystarczy bezpośrednio podpiąć adres zmiennej pod Charakter Entry bądź FILLASC. W przypadku, […]

Enhance Recipe – Podstawy

Enhance Recipe – Podstawy

Enhance Recipe to receptury które pozwalają na wcześniejsze zdefiniowanie formatu danych każdej z komórki. Dane te mogą być także wyeksportowane na zewnętrzny nośnik pamięci z zachowaniem tych formatów. Uwaga funkcja nie jest dostępna na panelach: B04S211, B05S100, B05S101, B07S201 i B07S211 Dostępne formaty danych:     Tworzenie nowej receptury   W tym celu należy wybrać […]

zapisz

FreshMail.pl