Menu

ODPOWIEDŹ:

Od wersji 3.03 ISPSoft bardziej restrykcyjnie traktuje typy danych.
Najczęstszą przyczyną problemów jest w tym przypadku instrukcja DDIV (lub inne instrukcje które pobierają lub zapisują dane do kilku kolejnych rejestrów). Wynik działania zapisywany jest do dwóch zmiennych typu DWORD (wynik dzielenie i reszta), w takiej sytuacji zmienna do której jest zapisywany wynik MUSI być typu ARRAY OF DWORD[2.

Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego

telefon: +48 22 290 31 78 wew.3

pomoc@induprogress.pl

zapisz

FreshMail.pl