Menu

Serwonapęd serii A2 ma bardzo szerokie praktyczne zastosowanie. Może pracować w różnych protokołach EtherCAT, DMCNET, CanOpen, Modbus, być sterowany sygnałami analogowymi oraz cyfrowymi z wykorzystaniem funkcji wewnętrznego pozycjonera.

Dodatkowym atutem jest możliwość zaprogramowania funkcji wejść i wyjść serwowzmacniacza.

Jedną z bardziej użytecznych jest możliwość ustawienia stanu wybranego wyjścia w zależności od przedziału wartości wybranego parametru.

Parametry do przypisywania funkcji wyjściom DO1 – DO5 to odpowiednio: P2-18 – P2-22

 

Załączanie funkcji

 

Funkcja załączania wyjścia w zależności od wartości parametru to: „[0x2C]Zon 1 will be activated when value of P0-09 is within P0-54 – P0-55”. Można ją wybrać z listy funkcji w programie ASDASoft, lub wpisać wartość: 0x012C (dla styku NO) 0x002C (dla NC) dla parametru wybranego wyjścia DO.

 

 

Wybór parametru

 

Aby wybrać parametr którego wartość chcemy monitorować należy ustawić go jako Display Status Monitor 1 w parametrze P0-17 :

 

Po wybraniu, jego wartość trafia do Pr0-09.

 

Ustawianie zakresu

Zakres dla którego wyjście ma być aktywne lub nie (w zależności od ustawienia NO, NC) ustawiamy w parametrach: min P0-54, maks. P0-55.

zapisz

FreshMail.pl