Menu

Jak przesłać zmienną tekstową (string) z HMI do zewnętrznie podłączonego urządzenia?

Jak przesłać zmienną tekstową (string) z HMI do zewnętrznie podłączonego urządzenia?

ODPOWIEDŹ:   Obiekty tekstowe można wprowadzać poprzez okienko z grupy Input “Character entry” bądź instrukcje FILLASC w makrze. Należy pamiętać, że w zmiennej 16bitowej (jeden rejestr $ panela bądź D sterownika) można umieścić 2 litery. Jeśli korzystamy ze zdefiniowanych sterowników dla panela HMI wystarczy bezpośrednio podpiąć adres zmiennej pod Charakter Entry bądź FILLASC. W przypadku, […]

W jaki sposób połączyć się ze sterownik PLC serii DVP, gdy zapomniałem ustawień komunikacyjnych?

W jaki sposób połączyć się ze sterownik PLC serii DVP, gdy zapomniałem ustawień komunikacyjnych?

ODPOWIEDŹ:   Ustawienia komunikacji sterownika serii DVP mogą być zmienione poprzez specjalny rejestr. Zwyczajowo rejestr ten ustawia się przy uruchomieniu programu PLC. Jeśli jednak użytkownik zapomni jakich ustawień użył może połączyć się ze sterownikiem, o ile będzie on w trybie STOP, czyli nie wykona ustawień komunikacji zawartych w programie. Stąd w celu połączenia należy: 1. […]

Po zaaktualizowaniu oprogramowania panelu Delta, język menu systemowego zmienił się na chiński. Jak powrócić do języka angielskiego?

Po zaaktualizowaniu oprogramowania panelu Delta, język menu systemowego zmienił się na chiński. Jak powrócić do języka angielskiego?

ODPOWIEDŹ:   Wystarczy w DopSoft wybrać z menu “Options” (opcje), a następnie “Configuration” (konfiguracja). W zakładce głównej, w prawym dolnym rogu, znajduje się menu wyboru języka dla menu systemowego. Należy zaznaczyć English, potwierdzić przyciskiem OK i wgrać projekt na panel.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl

Jak ustawić połączenie typu “TCP socket” w sterowniku AH500?

Jak ustawić połączenie typu “TCP socket” w sterowniku AH500?

  ODPOWIEDŹ:   1. Wejdź w HWCONFIG, a następnie w ustawienia PLC (dwukrotnie nacisnąć lewy klawisz myszy na ikonie CPU).   2. Z zakładek na górze okna, wybierz “Ethernet – Advance” (zaawansowane ustawienia Ethernet).   3. Na górze zaznacz opcję “Enable Socket Function” (włącz funkcję socket).   4. Klikając na pierwsze pole tabeli lewym klawiszem […]

Czy panele HMI posiadają funkcje timerów?

Czy panele HMI posiadają funkcje timerów?

ODPOWIEDŹ:   Niestety, panele nie posiadają funkcji timerów. Jednak panele firmy Delta posiadają makra które mogą zastępować timery. Np. włączamy makro uruchamiane co 100ms i w kodzie makra wpisujemy “$10 = $10 +1”, warunek “$10 == 125” oznacza wykonanie instrukcji po 12,5 sekundy     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 […]

Zapisz się

FreshMail.pl