Menu

ODPOWIEDŹ:

 

 

Poziom wykrycia przeciążenia momentowego dla falownika obliczamy z wzoru:
aktualny prąd wyjściowy / prąd znamionowy falownika

 

 

 

Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego

telefon: +48 22 290 31 78 wew.3

pomoc@induprogress.pl

zapisz