Menu


Czy w sterownikach serii AH500 można stosować zbocza narastające w blokach funkcyjnych?

Czy w sterownikach serii AH500 można stosować zbocza narastające w blokach funkcyjnych?

ODPOWIEDŹ: Tak. W tym celu należy zadeklarować automatyczne zmienne i wstawić w odpowiednią linijkę styk ze zboczem impulsowym. Jego użycie zostało zaprezentowane na poniższej grafice. (faq_84_1) Taki rodzaj styku wybieramy z menu rozwijanego dostępnego ponad oknem programu: (faq_84_2) Styki tego typu mogą być używane jedynie w blokach funkcyjnych. W podprogramach należy używać styków ze zboczem […]

Czy przy sterowaniu analogowym serwonapędu można ustawić próg napięcia potrzebnego do startu silnika?

Czy przy sterowaniu analogowym serwonapędu można ustawić próg napięcia potrzebnego do startu silnika?

ODPOWIEDŹ: Można, poprzez załączenie specjalnego wejścia oraz ustawiając limit prędkości. Należy ustawić na dowolnym z wejść funkcję: 5 (ZCLAMP) i aktywować ją elektrycznie bądź zmieniając polaryzację wejścia. Należy również ustawić parametr 1-38 na prędkość poniżej, której napęd ma nie wykonywać ruchu. Jednostka dla P1-38 to 0.1 obr/min .   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: […]

zapisz

FreshMail.pl