Menu

FAQ – często zadawane pytania


Wybierz co najmniej jedną z kategorii
i kliknij szukaj aby wyświetlić wpisy.
Rodzaj
Kategoria główna
109 pozycji
 • Jak zabezpieczyć pamięć EEPROM w falownikach serii: MS300, ME300, MH300, CP2000, C2000, C2000+, CFP2000, CH2000?

  Jak zabezpieczyć pamięć EEPROM w falownikach serii: MS300, ME300, MH300, CP2000, C2000, C2000+, CFP2000, CH2000?

  Published 19 lutego 2024, by Aleksandra Puzon0 Comments

 • Jak zabezpieczyć pamięć EEPROM w serwonapędach serii A2, B2 oraz B3?

  Jak zabezpieczyć pamięć EEPROM w serwonapędach serii A2, B2 oraz B3?

  Published 19 lutego 2024, by Aleksandra Puzon0 Comments

 • W jaki sposób można wgrać program na panel DOP100 przy pomocy pendrive?

  W jaki sposób można wgrać program na panel DOP100 przy pomocy pendrive?

  Published 19 lutego 2024, by Aleksandra Puzon0 Comments

 • Jak ustawić automatyczny reset błędów od zbyt niskiego napięcia w falownikach serii: MS300, ME300, MH300, CP2000, C2000, C2000+, CFP2000, CH2000?

  Jak ustawić automatyczny reset błędów od zbyt niskiego napięcia w falownikach serii: MS300, ME300, MH300, CP2000, C2000, C2000+, CFP2000, CH2000?

  Published 19 lutego 2024, by Aleksandra Puzon0 Comments

 • Jak ustawić automatyczny reset błędu od STO w falownikach serii: MS300, ME300, MH300, CP2000, C2000, C2000+, CFP2000, CH2000

  Jak ustawić automatyczny reset błędu od STO w falownikach serii: MS300, ME300, MH300, CP2000, C2000, C2000+, CFP2000, CH2000

  Published 19 lutego 2024, by Aleksandra Puzon0 Comments

 • Czy można załączyć prace falownika za pomocą wejścia, a za pomocą komunikacji RS485 sterować częstotliwością i kierunkiem pracy falownika np podając ujemna wartość częstotliwości?

  Czy można załączyć prace falownika za pomocą wejścia, a za pomocą komunikacji RS485 sterować częstotliwością i kierunkiem pracy falownika np podając ujemna wartość częstotliwości?

  Published 30 lipca 2018, by ODPOWIEDŹ: Nie można zmienić kierunku pracy falownika podając ujemną wartość częstotliwości. Aby sterować kierunkiem pracy falownika należy ustawić: 02.00 na 3 ( zadawanie prędkości po RS485) 02.01 na 1 ( źródło komend sterujących z wejścia cyfrowego) 04.04 na 1 ( wejście MI1 start/stop, MI2 FWD/REV) wtedy wejście MI1 będzie wejściem pracy napędu, a wejście MI2 […] 0 Comments

 • Czy można ograniczyć moment serwonapędu w trybie zadawania pozycji/prędkości?

  Czy można ograniczyć moment serwonapędu w trybie zadawania pozycji/prędkości?

  Published 30 lipca 2018, by admin0 Comments

 • W jaki sposób wyłączyć odczyt kanału w module DVP04PT-S?

  W jaki sposób wyłączyć odczyt kanału w module DVP04PT-S?

  Published 12 lipca 2018, by ODPOWIEDŹ: Aby wyłączyć odczyt wybranego kanału DVP04PT-S, należy w rejestrze kontrolnym CR#1 ustawić bity skojarzone z wybranym kanałem na 1. Każdemu kanałowi odpowiadają cztery bity: CH1: b0 ~ b3 CH2: b4 ~ b7 CH3: b8 ~ b11 CH4: b12 ~ b15 Wyłączenie kanału CH3 wymaga ustawienia bitów b8 ~ b11 w CR#1. Należy zwrócić uwagę,czy […] 0 Comments

 • Czy korzystając z funkcji [Historical trend graph] możliwe jest wyświetlenie dwóch krzywych (z różnych adresów)?

  Czy korzystając z funkcji [Historical trend graph] możliwe jest wyświetlenie dwóch krzywych (z różnych adresów)?

  Published 18 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Tak, na wykresie historycznym [Historical trend graph] można wykreślić do 16 krzywych. Wszystkie rejestry muszą sąsiadować ze sobą i należeć do tego samego bufora historycznego [History buffer]. Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy panele HMI posiadają rejestr z odczytem temperatury?

  Czy panele HMI posiadają rejestr z odczytem temperatury?

  Published 18 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Panele HMI nie posiadają rejestru z odczytem temperatury, jednak bieżącą temperaturę panelu można sprawdzić w menu systemowym [HMI Doctor]->[ADC Test]. Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy PLC serii DVP posiadają rejestr z odczytem temperatury?

  Czy PLC serii DVP posiadają rejestr z odczytem temperatury?

  Published 18 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: PLC serii DVP nie posiadają rejestru specjalnego z odczytem temperatury. Odczyt temperatury jest możliwy z wykorzystaniem zewnętrznych modułów. Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy w serwonapędach serii B2 istnieje możliwość ustawienia bazowania na moment wyjściowy silnika?

  Czy w serwonapędach serii B2 istnieje możliwość ustawienia bazowania na moment wyjściowy silnika?

  Published 18 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: W serii B2 nie ma możliwości ustawienia takiego trybu bazowania. Funkcja ta jest dostępna jedynie w serwonapędach serii A2. Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl   0 Comments

 • Czy w sterownikach serii AH500 można stosować zbocza narastające w blokach funkcyjnych?

  Czy w sterownikach serii AH500 można stosować zbocza narastające w blokach funkcyjnych?

  Published 13 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Tak. W tym celu należy zadeklarować automatyczne zmienne i wstawić w odpowiednią linijkę styk ze zboczem impulsowym. Jego użycie zostało zaprezentowane na poniższej grafice. (faq_84_1) Taki rodzaj styku wybieramy z menu rozwijanego dostępnego ponad oknem programu: (faq_84_2) Styki tego typu mogą być używane jedynie w blokach funkcyjnych. W podprogramach należy używać styków ze zboczem […] 0 Comments

 • Czy przy sterowaniu analogowym serwonapędu można ustawić próg napięcia potrzebnego do startu silnika?

  Czy przy sterowaniu analogowym serwonapędu można ustawić próg napięcia potrzebnego do startu silnika?

  Published 13 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Można, poprzez załączenie specjalnego wejścia oraz ustawiając limit prędkości. Należy ustawić na dowolnym z wejść funkcję: 5 (ZCLAMP) i aktywować ją elektrycznie bądź zmieniając polaryzację wejścia. Należy również ustawić parametr 1-38 na prędkość poniżej, której napęd ma nie wykonywać ruchu. Jednostka dla P1-38 to 0.1 obr/min .   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: […] 0 Comments

 • Czy po odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania czas w sterowniku PLC będzie nadal aktualny?

  Czy po odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania czas w sterowniku PLC będzie nadal aktualny?

  Published 13 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Tak, o ile nie został przekroczony czas podtrzymywania funkcji czasu. Dla sterowników serii SLIM wynosi on 2 tygodnie, z wyjątkiem SS2, który nie posiada funkcji RTC oraz SV2, gdzie aktualny czas przechowywany jest przez 6 miesięcy. W przypadku serii AS300 o stanie baterii informuje nas specjalna dioda> Natomiast w AH500 podtrzymanie aktywne jest przez […] 0 Comments

 • Czy po odłączeniu zasilania zostanie usunięty program sterownika PLC?

  Czy po odłączeniu zasilania zostanie usunięty program sterownika PLC?

  Published 13 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Nie. Obecnie we wszystkich sterownikach sprzedawanych przez naszą firmę, program podtrzymywany jest niezależnie od długości odłączenia zasilania.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy serwonapędzie B2 można sterować prędkością i zmieniać jej wartość za pomocą 2 wejść cyfrowych?

  Czy serwonapędzie B2 można sterować prędkością i zmieniać jej wartość za pomocą 2 wejść cyfrowych?

  Published 13 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Tak w tym celu należy ustawić tryb pracy P1-01 na Sz (Zero Speed/Internal Speed Command. Na wejściach cyfrowych należy ustawić funkcję SPD0 i SPD1. Z zależności załączonych wejść serwo napęd będzie jechać z prędkością zdefiniowaną w P-09, P1-10, P1-11   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy można się połączyć oprogramowaniem VNC z panelami serii DOP-B?

  Czy można się połączyć oprogramowaniem VNC z panelami serii DOP-B?

  Published 13 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Oprogramowanie VNC jest obsługiwane przez inne serie paneli (DOP-W, DOP100). W przypadku serii DOP-B połączenie zdalne jest możliwe z wykorzystaniem oprogramowania Delta Electronics: eRemote, eRemote Android.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy istnieje instrukcja do sterowania osiami impulsowo dla sterownika DVP-SA2?

  Czy istnieje instrukcja do sterowania osiami impulsowo dla sterownika DVP-SA2?

  Published 13 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Dla sterowników serii slim z tranzystorowymi wyjściami można zrealizować sterowanie impulsowe instrukcjami DDRVI (dla pozycji inkrementalnych) oraz DDRVA (dla pozycji absolutnych). Pozwalają one wysłać określoną ilość impulsów (S1) z zadaną częstotliwością (S2) na jednej z zdefiniowanych grup wyjść. W przypadku sterownika SA2 są dostępne 2 grupy: CH0 (Y0,Y1) – gdzie wyjście Y0 odpowiada krokowi […] 0 Comments

 • W jaki sposób odczytać aktualną pozycję serwonapędu serii A2 podłączonego po CAN ze sterownikiem DVP10MC?

  W jaki sposób odczytać aktualną pozycję serwonapędu serii A2 podłączonego po CAN ze sterownikiem DVP10MC?

  Published 13 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Należy użyć funkcji MC_ReadActualPosition a następnie przekazać ją do rejestru odczytywanego w PLC.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Podczas kompilacji programu wyświetlany jest komunikat o błędach w liczbach zmiennoprzecinkowych – co może być przyczyną problemu?

  Podczas kompilacji programu wyświetlany jest komunikat o błędach w liczbach zmiennoprzecinkowych – co może być przyczyną problemu?

  Published 12 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Kompilator ISPSoft używa znaku przecinka z ustawień systemowych komputera. W przypadku gdy znak użyty w programie różni się od nastaw systemu występuje błąd kompilacji spowodowany brakiem rozpoznania liczb. Proszę zmienić znak przecinka w ustawieniach systemu na inny (kropka/przecinek).   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy można sterować wygaszaczem z poziomu makra?

  Czy można sterować wygaszaczem z poziomu makra?

  Published 12 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Wygaszacz ekranu może załączać się automatycznie w panelach Delta po określonym czasie. Istnieje również możliwość sterowania z poziomu makra panela/zewnętrznego PLC. W tym celu należy skorzystać z Control Block, gdzie w opcji General Control załączenie pierwszego bitu odpowiada za wygaszenie ekranu. Ponowne zresetowania bitu powoduje wybudzenie ze stanu uśpienia.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia […] 0 Comments

 • W jaki sposób można ustawić offset wejścia analogowego serwa B2?

  W jaki sposób można ustawić offset wejścia analogowego serwa B2?

  Published 12 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: W serwonapędach serii B2 można ustawić offset w parametrze P4-22 w mV.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy można odczytać kod błędu, który pojawił się w sterowniku serii AS lub AH?

  Czy można odczytać kod błędu, który pojawił się w sterowniku serii AS lub AH?

  Published 12 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Tak. Można tego dokonać będąc podłączonym do sterownika z poziomu programu ISPSoft. Wystarczy wejść w zakładkę PLC, a następnie System Log. W otwartym oknie mamy możliwość podglądu błędów oraz przeszłych stanów sterownika, a także usunięcie ich.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy można ustawić panel HMI w tryb modbus slave?

  Czy można ustawić panel HMI w tryb modbus slave?

  Published 12 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Tak. W tym celu należy w ustawieniach komunikacji wybrać w zakładce Manufacturers: Modbus, a w series: ASCII(Slave) lub RTU(Slave). Przy takich ustawieniach komunikacyjnych adresy z panelu można odczytywać przy pomocy adresów dziesiętnych dostępnych w szczegółowej instrukcji komunikacyjnej (Connection Mannual) dla Modbus Slave.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 […] 0 Comments

 • Do czego służy plik EDS?

  Do czego służy plik EDS?

  Published 12 czerwca 2018, by ODPOWIEDŹ: Plik EDS jest plikiem konfiguracyjnym dla oprogramowania tworzącego i ustawiającego sieć CANOpen. Wszelkie ustawienia sieci – sposób i wymieniane parametry, odbywają się po stronie mastera. Urządzenia slave muszą mieć jedynie ustawione odpowiednie parametry komunikacji zgodne z masterem sieci.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy w sterownikach PLC mających kilka portów komunikacyjnych można korzystać ze wszystkich jednocześnie?

  Czy w sterownikach PLC mających kilka portów komunikacyjnych można korzystać ze wszystkich jednocześnie?

  Published 12 czerwca 2018, by Dariusz Zamojski ODPOWIEDŹ:   Do komunikacji z innymi urządzeniami możemy używać wszystkich portów dostępnych na sterowniku, jednak nie mogą one wysyłać/odbierać ramki komunikacyjnej jednocześnie. Oznacza to, że w takim przypadku należy napisać program tak, by w danym czasie wykorzystywano tylko jeden port COM.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 […] 0 Comments

 • Czy w sterownikach PLC mających kilka portów komunikacyjnych można korzystać ze wszystkich jednocześnie?

  Czy w sterownikach PLC mających kilka portów komunikacyjnych można korzystać ze wszystkich jednocześnie?

  Published 7 marca 2018, by ODPOWIEDŹ:   Do komunikacji z innymi urządzeniami możemy używać wszystkich portów dostępnych na sterowniku, jednak nie mogą one wysyłać/odbierać ramki komunikacyjnej jednocześnie. Oznacza to, że w takim przypadku należy napisać program tak, by w danym czasie wykorzystywano tylko jeden port COM.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 […] 0 Comments

 • Czy istnieje możliwość pobrania programu ze sterowania wraz z wartościami rejestrów/bitów?

  Czy istnieje możliwość pobrania programu ze sterowania wraz z wartościami rejestrów/bitów?

  Published 7 marca 2018, by ODPOWIEDŹ:   Tak. Po zapisaniu projektu można zrobić to porzez PLC->Edit Register Memory(T,C,D) oraz Edit Bit Memory(M,S). W oknie wystarczy pobrać dane ze sterownika i zapisać plik w formacie .dvl .     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Jaki jest domyślne ustawienie IP i portu dla sterownika DVP-SE? Czy można je zmienić?

  Jaki jest domyślne ustawienie IP i portu dla sterownika DVP-SE? Czy można je zmienić?

  Published 5 lutego 2018, by ODPOWIEDŹ:   Domyślne ustawienie dla sterownika DVP-SE to IP: 192.168.1.5, port: 502.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • AS300- sterowanie serwonapędami cz. 5 – CAN

  AS300- sterowanie serwonapędami cz. 5 – CAN

  Published 5 lutego 2018, by Istnieje wiele sposobów sterowania serwonapędami ASDA przy wykorzystaniu sterownika PLC z serii AS300: impulsowo (sygnały dir/step) PT PR mode (wykonywanie ścieżek zapisanych w serwonapędzie) zapisując ścieżki w serwonapędzie i wywołując je komendami poprzez protokół komunikacyjny Za pomocą komend wysyłanych do serwonapędu w trybie CANopen Mode dedykowanymi instrukcjami “Delta CANopen Communication Instructions” dostępnymi w serii sterowników […] 0 Comments

 • Czy w PLC zabudowanym w C2000 można zmienić tryb pracy np. z sterowania prędkością na sterowanie pozycją?

  Czy w PLC zabudowanym w C2000 można zmienić tryb pracy np. z sterowania prędkością na sterowanie pozycją?

  Published 5 lutego 2018, by ODPOWIEDŹ:   Tryb pracy może być zmieniony za pomocą rejestru specjalnego D1060 ( 0 – sterowanie prędkością, 1- pozycją, 2- momentem, 3 – bazowanie).     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Jak można zobaczyć co dzieje się na panelu poprzez sieć ethernet?

  Jak można zobaczyć co dzieje się na panelu poprzez sieć ethernet?

  Published 31 stycznia 2018, by admin ODPOWIEDŹ: W przypadku serii DOP-B połączenie zdalne jest możliwe z wykorzystaniem oprogramowania Delta Electronics: eRemote, eRemote Android. Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Jak ustawić czas przyspieszania i hamowania serwonapędu B2 przy sterowaniu implusowym z PLC

  Jak ustawić czas przyspieszania i hamowania serwonapędu B2 przy sterowaniu implusowym z PLC

  Published 15 stycznia 2018, by ODPOWIEDŹ:   Dla kanału 0 (Y0, Y1) czasy przysieszania i hamowania określa rejest D1343. Jeżeli jest załączona flaga M1534 jest załączona to czas hamowania określa rejestr D1348.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Rejestry indeksów – opis, przykłady zastosowania

  Rejestry indeksów – opis, przykłady zastosowania

  Published 15 stycznia 2018, by W sterownikach PLC firmy Delta Electronics występują rejestry indeksowania umożliwiające odczyt lub zapis wartości do rejestru o adresie przesuniętym o wartość indeksu. Jest to szczególnie pomocna funkcja zarówno podczas wykonywania operacji zapisu i odczytu wartości w kolejnych rejestrach, wyszukiwania rejestru o największej lub najmniejszej wartości, oraz pracach na rejestrach o adresach wynikających z kolejności wykonywanych […] 0 Comments

 • Ile wynoszą temperatury pracy serwowzmacniacza i silnika serwo?

  Ile wynoszą temperatury pracy serwowzmacniacza i silnika serwo?

  Published 15 stycznia 2018, by ODPOWIEDŹ:   Dla serwowzmacniacza zalecana temperatura pracy to 0-50 stopni Celsjusza, a dla silnika zakres ten wynosi 0-40 stopni. UWAGA:  w przypadku przekroczenia temperatury pracy silnika powyżej 85 stopni otrzymujemy ostrzeżenie – AL.067, natomiast powyżej 105 stopni pojawi się alarm – AL.035.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 […] 0 Comments

 • Ile wynosi maksymalna wartość przeciążenia w serwonapędach Delta? Czy można ją regulować?

  Ile wynosi maksymalna wartość przeciążenia w serwonapędach Delta? Czy można ją regulować?

  Published 15 stycznia 2018, by ODPOWIEDŹ:   Maksymalne przeciążenie serwonapędu wynosi 300% i nie jest regulowane (zaprogramowane na sztywno, dopuszczalny zakres przeciążenia można regulować np. włączając ograniczenie momentu – parametry P1-02 oraz P1-12).     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Komunikacja CAN pomiędzy dwoma modułami DVPCOPM- konfiguracja połączenia

  Komunikacja CAN pomiędzy dwoma modułami DVPCOPM- konfiguracja połączenia

  Published 15 stycznia 2018, by Komunikacja CAN pomiędzy dwoma modułami DVPCOPM- konfiguracja połączenia   Sposób komunikacji sterowników PLC (na przykładzie SV) wyposażonych w moduły COPM z wykorzystaniem magistrali CAN.   1.Połączyć porty CAN modułów zgodnie z oznaczeniami na modułach (CAN+ do CAN+, SHLD do SHLD, CAN- do CAN-, GND do GND). Zaleca się zastosować połączenie poprzez kartę rozszerzeń (np. TAP-CN03). […] 0 Comments

 • Czy można sterować serwonapędem ASDA B2 poprzez Modbus?

  Czy można sterować serwonapędem ASDA B2 poprzez Modbus?

  Published 15 stycznia 2018, by ODPOWIEDŹ:   Niestety, serwonapędy serii B2 nie mają możliwości bezpośredniego sterowania przez Modbus – nie jest możliwe zadawanie drogi przejazdu i prędkości poprzez komunikację – taką funkcjonalność maja napędy A2. Seria B2 umożliwia natomiast zapis i odczyt wszystkich parametrów sterujących – w przypadku sterowników Delta można wtedy wykorzystać instrukcje MODRW. Adresy modbusowe poszczególnych parametrów podane […] 0 Comments

 • W jaki sposób można ustawić wartość zadaną dla regulatora PID w falownikach VFD-E/EL ?

  W jaki sposób można ustawić wartość zadaną dla regulatora PID w falownikach VFD-E/EL ?

  Published 9 stycznia 2018, by ODPOWIEDŹ:   Istnieje kilka możliwości rozwiązania tego zagadnienia: 1. Można użyc parametru P10.11, w którym definiujemy częstotliwość zadaną falownIka wyrażoną od 0 do częstotliwości maksymalnej falownika (P01.00). Przykładowo dla maksymalnej częstotliwości falownika wynoszącej 50Hz, po ustawieniu 25Hz w P10.11, regulator będzie starał się osiągnąć wartość zwrotną dla 0-10V na poziomie 5V. Aby aktywować tę funkcję […] 0 Comments

 • Konfiguracja komunikacji przez Modbus w falownikach serii C2000

  Konfiguracja komunikacji przez Modbus w falownikach serii C2000

  Published 9 stycznia 2018, by Wstęp   Wszystkie falowniki Delta Electronics posiadają wbudowany port komunikacyjny Modbus. W niniejszym artykule przedstawiono sposób okablowania i konfigurację komunikacji Modbus na przykładzie falownika serii C2000.   Okablowanie   Falownik C2000 posiada jeden port komunikacyjny Modbus. Z tego portu wyprowadzono trzy porty fizyczne Modbus RS-485. Dzięki temu wygodniej można podpiąć falownik szeregowo do magistrali Modbus. […] 0 Comments

 • Jakie wyjście posiada moduł DVP32SN11TN?

  Jakie wyjście posiada moduł DVP32SN11TN?

  Published 9 stycznia 2018, by ODPOWIEDŹ:   Moduł DVP32SN11TN posiada 32 wyjścia tranzystorowe NPN. W module zastosowano 40-pinowe złącze IDC.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • W jaki sposób można ustawić parametry falownika?

  W jaki sposób można ustawić parametry falownika?

  Published 6 grudnia 2017, by ODPOWIEDŹ:   Parametry falownika można ustawiać za pomocą wbudowanego panelu lub poprzez komunikację. W zależności od serii i modelu można korzystać z propotokołu Modbus ASCII/RTU, Modbus TCP, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet/IP, CANOpen. Do wgrania początkowych parametrów falownika najlepiej użyć oprogramowania VFDSoft i konwertera RS-485. W ofercie Induprogress jest dostępny konwerter USB/RS-485 o oznaczeniu IFD6500.   […] 0 Comments

 • AS300- sterowanie serwonapędami cz. 4 – MODBUS

  AS300- sterowanie serwonapędami cz. 4 – MODBUS

  Published 6 grudnia 2017, by Istnieje wiele sposobów sterowania serwonapędami ASDA przy wykorzystaniu sterownika PLC z serii AS300: impulsowo (sygnały dir/step) PT PR mode (wykonywanie ścieżek zapisanych w serwonapędzie) zapisując ścieżki w serwonapędzie i wywołując je komendami poprzez protokół CANopen Za pomocą komend wysyłanych do serwonapędu w trybie CANopen Mode dedykowanymi instrukcjami “Delta CANopen Communication Instructions” dostępnymi w serii sterowników […] 0 Comments

 • Czy w sterownikach PLC serii DVP znajduje się rejestr błędów?

  Czy w sterownikach PLC serii DVP znajduje się rejestr błędów?

  Published 6 grudnia 2017, by ODPOWIEDŹ:   W serii DVP zapamiętywany jest kod ostatniego błędu. W rejestrze D1067 istnieje możliwość sprawdzenia kodu ostatniego błędu wykonania programu. W rejestrze D1004 przechowywany jest kod błędów składniowych.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Ile sterowników można połączyć z panelem HMI korzystając z protokołu Modbus TCP?

  Ile sterowników można połączyć z panelem HMI korzystając z protokołu Modbus TCP?

  Published 6 grudnia 2017, by ODPOWIEDŹ:   Panele posiadają ograniczenie do 16 połączeń wybranego typu. Oznacza to, że można połączyć do 16 sterowników.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • AS300- sterowanie serwonapędami cz. 3 – PR mode

  AS300- sterowanie serwonapędami cz. 3 – PR mode

  Published 6 grudnia 2017, by Istnieje wiele sposobów sterowania serwonapędami ASDA przy wykorzystaniu sterownika PLC z serii AS300: impulsowo (sygnały dir/step) PT PR mode (wykonywanie ścieżek zapisanych w serwonapędzie) zapisując ścieżki w serwonapędzie i wywołując je komendami poprzez protokół CANopen Za pomocą komend wysyłanych do serwonapędu w trybie CANopen Mode dedykowanymi instrukcjami “Delta CANopen Communication Instructions” dostępnymi w serii sterowników […] 0 Comments

 • Czy rezystor hamujący ogranicza maksymalną prędkość silnika?

  Czy rezystor hamujący ogranicza maksymalną prędkość silnika?

  Published 6 grudnia 2017, by ODPOWIEDŹ:   Rezystor hamujący nie ogranicza prędkości maksymalnej silnika, natomiast może ograiczać maksymalną liczbę zatrzymań/startów w ciągu minuty.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Czy istnieje znacznik, który informuje, że instrukcja pozycjonowania DZRN/DDRVI/DDRVA wykonała się poprawnie?

  Czy istnieje znacznik, który informuje, że instrukcja pozycjonowania DZRN/DDRVI/DDRVA wykonała się poprawnie?

  Published 30 października 2017, by ODPOWIEDŹ:     Zakończenie wykonywania instrukcji pozycjonowania sygnalizowane jest flagą M1029.       Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • Instrukcje bitowe serii DVP (Slim)

  Instrukcje bitowe serii DVP (Slim)

  Published 30 października 2017, by Wstęp   Sterowniki Delta serii DVP (SLIM) posiadają instrukcje bitowe, dzięki którym można operować na bitach rejestrów. W niniejszym artykule przybliżono wszystkie dostępne instrukcje.   API 266 BOUT. Wysterowanie bitu w słowie   Instrukcja BOUT pozwala na wysterowanie bitu w słowie. Jeżeli sygnał En jest aktywny, bit będzie ustawiony. W przeciwnym przypadku bit będzie zerowany. Parametry […] 0 Comments

 • W jaki sposób wprowadzić serwonapęd w tryb ruchów ręcznych JOG?

  W jaki sposób wprowadzić serwonapęd w tryb ruchów ręcznych JOG?

  Published 30 października 2017, by ODPOWIEDŹ:       Za pomocą parametru 4-05 należy ustawić prędkość obrotową. Wówczas ruch silnika jest wymuszany za pomocą przycisków strzałek. Serwowzmacniacz nie może wskazywać alarmu i musi mieć załączony sygnał Servo On, aby wykonać ruch.       Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl 0 Comments

 • W jaki sposób sterować czasem przyspieszania i zwalniania w trybie pozycyjnym?

  W jaki sposób sterować czasem przyspieszania i zwalniania w trybie pozycyjnym?

  Published 30 października 2017, by ODPOWIEDŹ:       W trybie pozycyjnym PT (zadawanie impulsowe) czas przyspieszania i zwalniania może być kontrolowany wyłącznie przez sterownik generujący impulsy.       Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl   0 Comments

 • Odczyt rejestrów HMI przez sterownik PLC

  Odczyt rejestrów HMI przez sterownik PLC

  Published 24 października 2017, by W większości aplikacji panel HMI pełni rolę nadrzędną nad sterownikiem PLC i jest dla niego masterem komunikacyjnym. Jednakże czasami istnieje potrzeba, by to sterownik przejął kontrolę nad wymianą danych, a panel operatorski stał się slave’m. Z tego względu we wszystkich dostępnych modelach HMI, poza standardowymi ustawieniami komunikacji, dostępne są również te, w których panel ma […] 0 Comments

 • W jaki sposób sterować czasem przyspieszania i zwalniania w trybie prędkościowym?

  W jaki sposób sterować czasem przyspieszania i zwalniania w trybie prędkościowym?

  Published 23 października 2017, by ODPOWIEDŹ:     W trybie prędkościowym za czas przyspieszania i zwalniania odpowiadają parametry P1-34, P1-35, P1-36.       Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl   0 Comments

 • Czy istnieje instrukcja która sprawdza tablicę bitów czy któryś z nich jest wysterowany?

  Czy istnieje instrukcja która sprawdza tablicę bitów czy któryś z nich jest wysterowany?

  Published 16 października 2017, by ODPOWIEDŹ:   Nie istnieje instrukcja która bezpośrednio sprawdza zakres bitów. Można zastosować tutaj instrukcję porównania {LD<> K4Maa 0}, która potraktuje 16 bitów (K4 * 4) od Maa do M(aa+15) jako liczbę typu WORD i porówna ją do 0, jeśli któryś z tych bitów będzie wyzwolony to warunek będzie spełniony.       Odpowiedzi udzielił Dział […] 0 Comments

 • Zabezpieczenia w sterownikach PLC

  Zabezpieczenia w sterownikach PLC

  Published 16 października 2017, by Oprogramowanie ISPSoft zawiera szereg narzędzi służacych do zabezpieczenia projektów znajdujących się na komputerze oraz w sterowniku PLC. Należą do nich głównie hasła różnego poziomu, dzięki którym użytkownicy mogą zastosować zabezpieczenia w zależności od ich potrzeb. Dostępne zabezpieczenia przedstawia poniższa grafika:             Rodzaj hasła Opis Projekt ISPSoft ID Programu (Program ID) […] 0 Comments

 • Czy jest jakiś parametr, który pozwoliłby szybciej wygenerować błąd przeciążenia w sytuacji awaryjnej gdy dojdzie do zablokowania serwa? W przypadku sterowania w trybie momentowym oczywiście możemy ograniczyć zadany moment, ale czy istnieje jakiś sposób, żeby zabezpieczyć się przed uszkodzeniem mechanicznym przy zablokowaniu serwa w trybie impulsowym?

  Czy jest jakiś parametr, który pozwoliłby szybciej wygenerować błąd przeciążenia w sytuacji awaryjnej gdy dojdzie do zablokowania serwa? W przypadku sterowania w trybie momentowym oczywiście możemy ograniczyć zadany moment, ale czy istnieje jakiś sposób, żeby zabezpieczyć się przed uszkodzeniem mechanicznym przy zablokowaniu serwa w trybie impulsowym?

  Published 16 października 2017, by ODPOWIEDŹ:     W trybie impulsowym również istnieje możliwość ograniczenia momentu – parametry P1-02 oraz P1-12 oraz wejscia cyfrowe. Można ustawić jedno z wyjść cyfrowych napędu na funkcję 0x10 – OLW, następnie ustawić w parametrze P1-56 dopuszczalny czas przeciążenia na niską wartość (kilka procent). W takim przypadku, po wystąpieniu przeciążenia wystawiony zostanie sygnał ostrzeżenia na […] 0 Comments

 • Chciałbym zwiększyć rozdzielczość przełączników czasowych. Standardowa struktura TMR ma rozdzielczość 0,1 sek a potrzebuję uzyskać 0,01 sek. W jaki sposób mógłbym to otrzymać?

  Chciałbym zwiększyć rozdzielczość przełączników czasowych. Standardowa struktura TMR ma rozdzielczość 0,1 sek a potrzebuję uzyskać 0,01 sek. W jaki sposób mógłbym to otrzymać?

  Published 9 października 2017, by ODPOWIEDŹ:   Proszę użyć timerów od T200 do T239 lub proszę użyć flagi m1028 i wtedy timery T64 do T126 również będą miały podstawę 10ms.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl     0 Comments

 • Konfiguracja PLC LINK – NWCONFIG

  Konfiguracja PLC LINK – NWCONFIG

  Published 9 października 2017, by Dzięki konfiguracji PLC LINK możemy wymieniać dane między głównym sterownikiem PLC (tzw. Master), a kilkoma innymi urządzeniami (tzw. Slave). Obsługiwane są sterowniki PLC Delta, a także inne urządzenia obsługujące protokół Modbus. Skonfigurowanie wymiany danych za pośrednictwem PLC LINK pozwala oszczędzić czas przygotowania programu.     Konfiguracja PLC LINK Po stworzeniu nowego projektu, chcąc utworzyć PLC […] 0 Comments

 • Czy jest dostępny programator do falowników, aby można było zgrywać i archiwizować parametry?

  Czy jest dostępny programator do falowników, aby można było zgrywać i archiwizować parametry?

  Published 9 października 2017, by ODPOWIEDŹ:   Falowniki mogą być programowane z wykorzystaniem panelu. Istnieje możliwość przenoszenia parametrów z jednego falownika na drugi z wykorzystaniem demontowanego panelu. W zależności od serii może to być panel PU06 lub KPC-CC01. Do programowania falowników może być również wykorzystane oprogramowanie VFDSoft, które można pobrać ze strony internetowej Induprogress. Do połączenia komputera z falownikiem jest […] 0 Comments

 • <
 • 1
 • 2
 • >

zapisz