Menu

Jak ustawić wartość zadaną dla regulatora PID w falownikach VFD-E/EL?

utworzone przez sty 9, 20180 komentarzy

ODPOWIEDŹ:

 

Istnieje kilka możliwości rozwiązania tego zagadnienia:

1. Można użyc parametru P10.11, w którym definiujemy częstotliwość zadaną falownika wyrażoną od 0 do częstotliwości maksymalnej falownika (P01.00). Przykładowo dla maksymalnej częstotliwości falownika wynoszącej 50Hz, po ustawieniu 25Hz w P10.11, regulator będzie starał się osiągnąć wartość zwrotną dla 0-10V na poziomie 5V.
Aby aktywować tę funkcję należy wpisać wartość 4 do P10.11.

 

2. Można zastosować dwa wejścia analogowe które są zabudowane w falowniku VFD-E.

Jedno z wejść analogowych będzie w takim wypadku sygnałem sprzężenia zwrotnego P10.01.
Drugie wejście analogowe będzie wtedy źródłem sygnału zadanego do regulatora PID. Wartość sygnału można zadawać z PLC bądź potencjometru.
Aby aktywować tę funkcję należy wpisać wartość 2 lub 3 do P10.00.

UWAGA: W falownikach serii E są dostępne 2 wejścia analogowe AVI (0-10V) i ACI (4-20mA/0-10V). Należy pamiętać o przełączeniu mikro przełącznika na odpowiedni typ wejścia ACI sygnału przed załączeniem zasilania.

 

3. Wartość zadaną można również wysyłać poprzez komunikację modbus.

W tym celu należy ustawić parametr 10.00 na 1, a parametr 2.00 na 3 (Komunikacja po RS485).
Adres Modbusowy częstotliwości zadanej to 2001H. Jego wartość wpisywana jest jako całkowita z dokładnością 2 miejsc po przecinku. Na przykład dla wartości 30Hz, w rejestr należy wpisać wartość 3000.
Sposób doboru wartości jest taki sam jak dla parametru P10.11 – patrz punkt 1.

 

 

Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego

telefon: +48 22 290 31 78 wew.3

pomoc@induprogress.pl

zapisz