Menu

Formularz gwarancyjny


W przypadku chęci zwrotu urządzeń na gwarancję, zapraszamy do uzupełnienia poniższego formularza:


* Pola obowiązkowe


DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Nazwa firmy*


Imię i nazwisko osoby zgłaszającej*


Adres e-mail*


Telefon*DANE URZĄDZENIA

Kliknij, aby zobaczyć przykładową tabliczkę znamionową urządzenia

Model urządzenia*


Numer seryjny urządzenia*OPIS PROBLEMU

Moment wystąpienia problemu*


Kody alarmów


Szczegółowy opis problemu*

Proszę dokładnie opisać własnymi słowami:
- na czym polega problem / niewłaściwe działanie urządzenia
- w jakich sytuacjach / warunkach stwierdzono nieprawidłowe działanie
(np. czarny ekran po załączeniu zasilania, zadziałanie wyłącznika nadprądowego po załączeniu zasilania, brak reakcji na dotyk, pojawienie się alarmu w trakcie pracy z maksymalną prędkością)


Załącznik (max 25MB)

W przypadku większej liczby załączników, prosimy o ich przesłanie w osobnym e-mailu na adres pomoc@induprogress.pl


SZCZEGÓŁY WYSYŁKI

Sposób wysyłki*

W przypadku odbioru przez naszego kuriera, prosimy o uzupełnienie poniższych danych adresowych. Zostanie do Państwa przesłany plik pdf do wydruku i umieszczenia na paczce. Wysyłka na koszt Induprogress.W przypadku własnej wysyłki, prosimy o zaadresowanie paczki na poniższe dane:

Induprogress Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 404
04-667 Warszawa


DODATKOWE INFORMACJE DO ZGŁOSZENIA


W przypadku pytań prosimy o kontakt

Dział Serwisu
+48 22 290 31 78 wew. 4
serwis@induprogress.pl


Dział Pomocy Technicznej
+48 22 290 31 78 wew. 3
pomoc@induprogress.pl
zapisz