Menu

ODPOWIEDŹ:

Tak. W tym celu należy zadeklarować automatyczne zmienne i wstawić w odpowiednią linijkę styk ze zboczem impulsowym. Jego użycie zostało zaprezentowane na poniższej grafice.
(faq_84_1)
Taki rodzaj styku wybieramy z menu rozwijanego dostępnego ponad oknem programu:
(faq_84_2)
Styki tego typu mogą być używane jedynie w blokach funkcyjnych. W podprogramach należy używać styków ze zboczem narastającym/opadającym.

 

Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego

telefon: +48 22 290 31 78 wew.3

pomoc@induprogress.pl

zapisz