Menu

ODPOWIEDŹ:

Kompilator ISPSoft używa znaku przecinka z ustawień systemowych komputera. W przypadku gdy znak użyty w programie różni się od nastaw systemu występuje błąd kompilacji spowodowany brakiem rozpoznania liczb. Proszę zmienić znak przecinka w ustawieniach systemu na inny (kropka/przecinek).

 

Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego

telefon: +48 22 290 31 78 wew.3

pomoc@induprogress.pl

zapisz