Menu

Konfiguracja komunikacji przez Modbus w falownikach serii C2000

utworzone przez sty 9, 20180 komentarzy

Wstęp

 

Wszystkie falowniki Delta Electronics posiadają wbudowany port komunikacyjny Modbus. W niniejszym artykule przedstawiono sposób okablowania i konfigurację komunikacji Modbus na przykładzie falownika serii C2000.

 

Okablowanie

 

Falownik C2000 posiada jeden port komunikacyjny Modbus. Z tego portu wyprowadzono trzy porty fizyczne Modbus RS-485. Dzięki temu wygodniej można podpiąć falownik szeregowo do magistrali Modbus. Złącza Modbus są opisane SG+, SG-, SGND.

Pierwszy port ma postać złącz śrubowych. Na rys. poniżej złącza Modbus znajdują się na dole, po prawej stronie.

 

 

falownik - protokół Modbus

 

 

Dwa kolejne porty Modbus są portami RJ-45. Do komunikacji są wykorzystywane piny 4 (SG-), 5 (SG+). Piny 3 i 6 należy podłączyć do SGND. Porty Modbus znajdują się na prawo od złącz śrubowych opisanych powyżej.

 

 

falownik - protokół Modbus

 

 

Uwaga!

 

Podczas podłączania kabli do złącz RJ-45 należy pamiętać, że część falowników ma zabudowane porty komunikacyjne CANOpen. Podłączenie sieci Modbus do portu CANOpen nie pozwoli na nawiązanie komunikacji. Na zdjęciu poniżej zaznaczono porty CANOpen i Modbus.

 

 

falownik protokół Modbus

 

 

Parametry komunikacji

 

Parametry komunikacji Modbus są ustawiane w grupie 9 parametrów. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe parametry.

 

 

Parametr

Opis

Ustawienia

Ust. fabryczne

09-00

Adres komunikacyjny COM1

1~254

1

09-01

Prędkość transmisji

4,8~115,2 kbps

9,6

09-02

Reakcja napędu na błąd transmisji

0: Ostrzeżenie i kontynuacja pracy

1: Ostrzeżenie i hamowanie z uwzględnieniem czasu hamowania

2: Ostrzeżenie i hamowanie wybiegiem

3: Kontynuacja pracy bez ostrzeżenia

3

09-03

Czas detekcji utraty komunikacji (timeout)

0,0~100,0 s

0,0

09-04

Protokół komunikacji

1: 7N2 (ASCII)

2: 7E1 (ASCII)

3: 7O1 (ASCII)

4: 7E2 (ASCII)

5: 7O2 (ASCII)

6: 8N1 (ASCII)

7: 8N2 (ASCII)

8: 8E1 (ASCII)

9: 8O1 (ASCII)

10: 8E2 (ASCII)

11: 8O2 (ASCII)

12: 8N1 (RTU)

13: 8N2 (RTU)

14: 8E1 (RTU)

15: 8O1 (RTU)

16: 8E2 (RTU)

17: 8O2 (RTU)

1

09-35

Adres komunikacyjny PLC

1~254

2

 

Z powyższej tabeli wynika, że parametr 09-00 jest adresem falownika, natomiast adres wbudowanego PLC można ustawić w parametrze 09-35. Należy pamiętać, że adresy wszystkich urządzeń w sieci Modbus muszą być unikalne.

 

Przykład 1. Ustawienie protokołu Modbus ASCII 7, N, 2 i prędkości transmisji 9600 bps wymaga ustawienia parametrów:

  • 09-01 = 9.6

  • 09-04 = 1

Przykład 2. Aby falownik po 3 sekundach od utraty komunikacji hamował wybiegiem i zgłaszał alarm należy ustawić parametry:

  • 09-02 = 3

  • 09-03 = 3.0

Adresy Modbus falownika C2000

 

 

Wszystkie parametry falownika są dostępne dla protokołu Modbus. Adres Modbus parametru składa się z numeru grupy i numeru parametru. Adres w zapisie heksadecymalnym ma postać:

GGnn, gdzie GG – numer grupy, nn – numer parametru

 

Przykłady:

  • Parametr 04-01 ma adres 0x0401,

  • Parametr 10-23 ma adres 0x0A17.

W poniższej tabeli przedstawiono słowa sterujące i statusy pracy, które również są dostępne poprzez Modbus.

Aby sterować pracą falownika przez komunikację Modbus, należy ustawić następujące parametry:

  • 00-20 = 1 zadawanie częstotliwości w trybie AUTO przez RS-485,

  • 00-21 = 2 sterowanie pracą w trybie AUTO przez RS-485.

 

Słowa sterujące

W poniższej tabeli podano wszystkie słowa sterujące

 

Adres (hex)

Funkcja

2000

Bit 1~0

00: Brak funkcji

01: STOP

10: RUN

11: JOG+RUN

 

Bit 3~2

Zarezerwowano

 

Bit 5~4

00: Brak funkcji

01: FWD

10: REV

11: Zmiana kierunku

2000

Bit 7~6

00: Wybór 1. zestawu czasów przyspieszania/zwalniania

01: Wybór 2. zestawu czasów przyspieszania/zwalniania

10: Wybór 3. zestawu czasów przyspieszania/zwalniania

11: Wybór 4. zestawu czasów przyspieszania/zwalniania

 

Bit 11~8

0000: Wybór głównej częstotliwości

0001: Wybór 1. częstotliwości

0010: Wybór 2. częstotliwości

0011: Wybór 3. Częstotliwości

0100: Wybór 4. częstotliwości

0101: Wybór 5. częstotliwości

0110: Wybór 6. częstotliwości

0111: Wybór 7. Częstotliwości

1000: Wybór 8. częstotliwości

1001: Wybór 9. częstotliwości

1010: Wybór 10. częstotliwości

1011: Wybór 11. Częstotliwości

1100: Wybór 12. częstotliwości

1101: Wybór 13. częstotliwości

1110: Wybór 14. częstotliwości

1111: Wybór 15. częstotliwości

 

Bit 12

1: Załączenie funkcji z bitów 11~6

 

Bit 14~13

00: Brak funkcji

01: Sterowanie przez panel

10: Sterowanie zgodnie z parametrem 00-21

11: Zmiana sterowania

 

Bit 15

Zarezerwowano

2001

 

Częstotliwość zadana z dokładnością do 0,01 Hz

2002

Bit 0

1: Awaria (EF)

Bit 1

1: Reset awarii

Bit 2

1: Załączenie stanu bazowego (Base Block)

Bit 15~3

Zarezerwowano

 

Podstawowe słowa statusu (tylko do odczytu)

 

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe słowa statusu. Opis pozostałych znajduje się w instrukcji.

 

Adres (hex)

Funkcja

2100

Bit 15~8

Kod ostrzeżenia

Bit 7~0

Kod błędu

2101

Bit 1~0

Stan napędu

00: Zatrzymany

01: Hamowanie

10: Oczekiwanie (standby)

11: Praca

Bit 2

1: JOG

Bit 4~3

Kierunek

00: FWD

01: REV->FWD

10: REV

11: FWD->REV

Bit 7~5

Zarezerwowano

Bit 8

1: Częstotliwość zadawana przez komunikację

Bit 9

1: Częstotliwość zadawana przez sygnał analogowy

Bit 10

1: Sterowanie przez komunikację

Bit 11

1: Blokada parametrów

Bit 12

1: Zezwolenie na zgrywanie parametrów z panelu

Bit 15~13

Zarezerwowano

2102

 

Częstotliwość zadana (0,01 Hz)

2103

 

Częstotliwość wyjściowa (0,01 Hz)

2104

 

Prąd wyjściowy. Jeżeli nie jest większy niż 655,35 A to dokładność wynosi 0,01A. Jeżeli prąd jest większy to dokładność wynosi 0,1 A.

2105

 

Napięcie szyny DC (0,1 V)

2106

 

Napięcie wyjściowe (0,1 V)

zapisz