Menu

Czy można załączyć prace falownika za pomocą wejścia, a za pomocą komunikacji RS485 sterować częstotliwością i kierunkiem pracy falownika np podając ujemna wartość częstotliwości?

utworzone przez lip 30, 20180 komentarzy

ODPOWIEDŹ:

Nie można zmienić kierunku pracy falownika podając ujemną wartość częstotliwości.
Aby sterować kierunkiem pracy falownika należy ustawić:
02.00 na 3 ( zadawanie prędkości po RS485)
02.01 na 1 ( źródło komend sterujących z wejścia cyfrowego)
04.04 na 1 ( wejście MI1 start/stop, MI2 FWD/REV)
wtedy wejście MI1 będzie wejściem pracy napędu, a wejście MI2 wejściem kierunku.
[img 089.1.png]
Aby sterować kierunkiem po komunikacji należy ustawić parametr:
04.27 na 2 – w tym parametrze ustawiamy, że MI2 (tylko to wejście, reszta pozostaje bez zmian) nie będzie zewnętrznym wejściem tylko wewnętrznym (INTERNAL)

Następnie stanem wejścia MI2 będziemy sterować poprzez wpisywanie (po komunikacji) odpowiedniej wartości do rejestru 04.28
0 – FWD
2 – REV
W sterowniku powinno to wyglądać następująco:
16#041c – parametr 04.28 (szesnastkowo: 04 —> 04; 28—-> 1C)
D600 — odpowiednia wartość (jeśli 0 ruch FWD zaś jeżeli 2 ruch REV)
[img 089.2.png]

Dzięki temu wejściem MI1 (start/stop) możemy sterować elektrycznie, zaś wejściem MI2 (fwd/rev) przez komunikację.

Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego

telefon: +48 22 290 31 78 wew.3

pomoc@induprogress.pl

zapisz