Menu

ODPOWIEDŹ:

Tak, na wykresie historycznym [Historical trend graph] można wykreślić do 16 krzywych. Wszystkie rejestry muszą sąsiadować ze sobą i należeć do tego samego bufora historycznego [History buffer].

Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego

telefon: +48 22 290 31 78 wew.3

pomoc@induprogress.pl

zapisz