Menu

ODPOWIEDŹ:

 

Niestety, panele nie posiadają funkcji timerów. Jednak panele firmy Delta posiadają makra które mogą zastępować timery. Np. włączamy makro uruchamiane co 100ms i w kodzie makra wpisujemy “$10 = $10 +1”, warunek “$10 == 125” oznacza wykonanie instrukcji po 12,5 sekundy

 

 

Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego

telefon: +48 22 290 31 78 wew.3

pomoc@induprogress.pl

 
zapisz

FreshMail.pl