Menu

 

 

 

 

 

Oprogramowanie King SCADA

KingSCADA jest zaawansowanym oprogramowaniem SCADA stworzonym do wykorzystania w wymagających procesach przemysłowych. Pozwala na wymianę danych między komputerem PC i wieloma sterownikami PLC. Może zapisywać i odczytywać kilkadziesiąt tysięcy tagów (rejestrów, bitów) w ciągu sekundy. Oprogramowanie charakteryzuje się wysoką wydajnością, a mimo to jest proste w obsłudze. Dzięki temu znajduje zastosowanie również w projektach mniejszej skali. KingSCADA oferuje 

rozbudowane środowisko do projektowania ekranów synoptycznych. Projektant ma do dyspozycji szeroki wybór modeli graficznych i efektów z zakresu animacji, jak również zbiór funkcji skryptowych rozszerzających użyteczność systemu. Uruchomiony system może być odpowiedzialny za sterowanie, monitorowanie alarmów i zdarzeń na terenie zakładu oraz kontrolowanie dostępnych zasobów. KingSCADA pozwala również na połączenie wielu systemów produkcyjnych, gwarantując optymalną wydajność.

Podstawowe cechy i funkcjonalności oprogramowania KING SCADA


 

FUNCKJONALNOŚCI IDENTYCZNE JAK W OPROGRAMOWANIEU KINGVIEW

  • sterowniki komunikacyjne do ponad 3000 urządzeń (sterowników PLC, kart rozszerzeń, czujników),

  • biblioteka bitmap i aktywnych obiektów graficznych, np. lamp, przełączników, mierników,

  • możliwość prezentowania danych za pomocą wykresów i raportów,

  • rozszerzalność poprzez skrypty (wbudowany język skryptowy) i kontrolki OCX,

  • możliwość współpracy z profesjonalnym oprogramowaniem bazodanowym poprzez interfejs ODBC,

  • wielopoziomowy dostęp użytkowników systemu,

  • działanie na systemach operacyjnych Windows,

  • dostęp zdalny przez klientów web (Internet Explorer),

  • licencja demo pozwalająca na sprawdzenie właściwości SCADA (32 tagi przez dwie godziny, możliwość wielokrotnego uruchamiania).

FUNKCJONALNOŚCI ROZSZERZONE

  • bogaty interfejs użytkownika,

  • większą liczbę opcji podczas tworzenia wizualizacji w porównaniu z KingView – dotyczy to zarówno obiektów graficznych jak i wbudowanych skryptów,

  • możliwość tworzenia własnych obiektów graficznych, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane,

  • zmianę języka interfejsu podczas działania systemu,

  • rozbudowaną architekturę sieciową umożliwiającą wprowadzenie redundancji.


 

LICENCJONOWANIE OPROGRAMOWANIA KING SCADA

Wersje deweloperskie KingScada:

  • 64 tagów,
  • 128 tagów,
  • 256 tagów,
  • 500 tagów,
  • 1000 tagów,
  • 1500 tagów,
  • 3000 tagów,
  • bez limitu tagów.

Wersje uruchomieniowe KingScada:

  • 64 tagów,
  • 128 tagów,
  • 256 tagów,
  • 500 tagów,
  • 1000 tagów,
  • 1500 tagów,
  • 3000 tagów,
  • bez limitu tagów.

Wersje pełne (deweloperska + uruchomieniowa) KingScada:

  • 64 tagów,
  • 128 tagów,
  • 256 tagów,
  • 500 tagów,
  • 1000 tagów,
  • 1500 tagów,
  • 3000 tagów,
  • bez limitu tagów.

Wersja kliencka KingScada, bez obsługi urządzeń zewnętrznych.
KingScada WebServer:

  • 1 użytkownik,
  • 5 użytkowników,
  • 10 użytkowników,
  • 25 użytkowników,
  • 50 użytkowników,
  • 100 użytkowników,
  • bez limitu użytkowników.

W przypadku oprogramowania KING SCADA do licencji brane są pod uwagę tylko zmienne IO. Nie ma ograniczeń na używanie zmiennych wewnętrznych.

zapisz

FreshMail.pl