Menu


Jak skonfigurować moduł analogowy lub temperaturowy?

ODPOWIEDŹ:   Konfigurację przedstawimy na przykładzie modułu termoparowego DVP04TC z podłączonymi termoparami typu K.: Typ wejść ustawiamy zapisując informacje do CR#1 modułu instrukcją TO, przykład dla wejść termopary typu K: TO (m1)0 (m2)1 (S)585 (n) Odczytu wartości uśrednionych dokonujemy z rejestrów CR#6: FROM (m1)0 (6)6 (D)D10 (n)4 Uśrednione wyniki pomiarów będą zapisane w rejestrach D10 (CH1), D11...

Tryb MULTI DROP

Tryb MULTI DROP pozwala na połączenie kilku (MULTI) HMI do jednego (lub więcej) PLC. Każdy z podłączonych paneli HMI może czytać oraz...
Jak przesłać zmienną tekstową (string) z HMI do zewnętrznie podłączonego urządzenia?

Jak przesłać zmienną tekstową (string) z HMI do zewnętrznie podłączonego urządzenia?

ODPOWIEDŹ:   Obiekty tekstowe można wprowadzać poprzez okienko z grupy Input “Character entry” bądź instrukcje FILLASC w makrze. Należy pamiętać, że w zmiennej 16bitowej (jeden rejestr $ panela bądź D sterownika) można umieścić 2 litery. Jeśli korzystamy ze zdefiniowanych sterowników dla panela HMI wystarczy bezpośrednio podpiąć adres zmiennej pod Charakter Entry bądź FILLASC. W przypadku, […]

Enhance Recipe – Podstawy

Enhance Recipe – Podstawy

Enhance Recipe to receptury które pozwalają na wcześniejsze zdefiniowanie formatu danych każdej z komórki. Dane te mogą być także wyeksportowane na zewnętrzny nośnik pamięci z zachowaniem tych formatów. Uwaga funkcja nie jest dostępna na panelach: B04S211, B05S100, B05S101, B07S201 i B07S211 Dostępne formaty danych:     Tworzenie nowej receptury   W tym celu należy wybrać […]

W jaki sposób połączyć się ze sterownik PLC serii DVP, gdy zapomniałem ustawień komunikacyjnych?

W jaki sposób połączyć się ze sterownik PLC serii DVP, gdy zapomniałem ustawień komunikacyjnych?

ODPOWIEDŹ:   Ustawienia komunikacji sterownika serii DVP mogą być zmienione poprzez specjalny rejestr. Zwyczajowo rejestr ten ustawia się przy uruchomieniu programu PLC. Jeśli jednak użytkownik zapomni jakich ustawień użył może połączyć się ze sterownikiem, o ile będzie on w trybie STOP, czyli nie wykona ustawień komunikacji zawartych w programie. Stąd w celu połączenia należy: 1. […]

Po zaaktualizowaniu oprogramowania panelu Delta, język menu systemowego zmienił się na chiński. Jak powrócić do języka angielskiego?

Po zaaktualizowaniu oprogramowania panelu Delta, język menu systemowego zmienił się na chiński. Jak powrócić do języka angielskiego?

ODPOWIEDŹ:   Wystarczy w DopSoft wybrać z menu “Options” (opcje), a następnie “Configuration” (konfiguracja). W zakładce głównej, w prawym dolnym rogu, znajduje się menu wyboru języka dla menu systemowego. Należy zaznaczyć English, potwierdzić przyciskiem OK i wgrać projekt na panel.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl

Integracja oprogramowania SCADA z bazami danych przez interfejs ODBC

Integracja oprogramowania SCADA z bazami danych przez interfejs ODBC

Ten artykuł opisuje sposób połączenia i wymiany danych między oprogramowaniem SCADA firmy WellinTech (KingSCADA i KingView 7.0), a bazami danych, których producenci udostępniają sterownik ODBC. Współczesne systemy automatyki przemysłowej ewoluują w kierunku rozproszonych sieci mniejszych systemów, które wcześniej stanowiły autonomiczne zespoły. Przykładem może być międzynarodowa korporacja posiadająca rozproszone fabryki. Pracownicy centrali chcieliby mieć dostęp do […]

zapisz

FreshMail.pl