Menu


W jaki sposób połączyć się ze sterownik PLC serii DVP, gdy zapomniałem ustawień komunikacyjnych?

ODPOWIEDŹ:   Ustawienia komunikacji sterownika serii DVP mogą być zmienione poprzez specjalny rejestr. Zwyczajowo rejestr ten ustawia się przy uruchomieniu programu PLC. Jeśli jednak użytkownik zapomni jakich ustawień użył może połączyć się ze sterownikiem, o ile będzie on w trybie STOP, czyli nie wykona ustawień komunikacji zawartych w programie. Stąd w celu połączenia należy: 1. Wyłączyć zasilanie PLC....
Integracja oprogramowania SCADA z bazami danych przez interfejs ODBC

Integracja oprogramowania SCADA z bazami danych przez interfejs ODBC

Ten artykuł opisuje sposób połączenia i wymiany danych między oprogramowaniem SCADA firmy WellinTech (KingSCADA i KingView 7.0), a bazami danych, których producenci udostępniają sterownik ODBC. Współczesne systemy automatyki przemysłowej ewoluują w kierunku rozproszonych sieci mniejszych systemów, które wcześniej stanowiły autonomiczne zespoły. Przykładem może być międzynarodowa korporacja posiadająca rozproszone fabryki. Pracownicy centrali chcieliby mieć dostęp do […]

Jak ustawić połączenie typu “TCP socket” w sterowniku AH500?

Jak ustawić połączenie typu “TCP socket” w sterowniku AH500?

  ODPOWIEDŹ:   1. Wejdź w HWCONFIG, a następnie w ustawienia PLC (dwukrotnie nacisnąć lewy klawisz myszy na ikonie CPU).   2. Z zakładek na górze okna, wybierz “Ethernet – Advance” (zaawansowane ustawienia Ethernet).   3. Na górze zaznacz opcję “Enable Socket Function” (włącz funkcję socket).   4. Klikając na pierwsze pole tabeli lewym klawiszem […]

Czy panele HMI posiadają funkcje timerów?

Czy panele HMI posiadają funkcje timerów?

ODPOWIEDŹ:   Niestety, panele nie posiadają funkcji timerów. Jednak panele firmy Delta posiadają makra które mogą zastępować timery. Np. włączamy makro uruchamiane co 100ms i w kodzie makra wpisujemy “$10 = $10 +1”, warunek “$10 == 125” oznacza wykonanie instrukcji po 12,5 sekundy     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 […]

Serwonapęd serii A2 – załączanie wyjścia A2 w ustawianym zakresie wybranego parametru

Serwonapęd serii A2 – załączanie wyjścia A2 w ustawianym zakresie wybranego parametru

Serwonapęd serii A2 ma bardzo szerokie praktyczne zastosowanie. Może pracować w różnych protokołach EtherCAT, DMCNET, CanOpen, Modbus, być sterowany sygnałami analogowymi oraz cyfrowymi z wykorzystaniem funkcji wewnętrznego pozycjonera. Dodatkowym atutem jest możliwość zaprogramowania funkcji wejść i wyjść serwowzmacniacza. Jedną z bardziej użytecznych jest możliwość ustawienia stanu wybranego wyjścia w zależności od przedziału wartości wybranego parametru. […]

Po aktualizacji oprogramowania ISPSoft do wersji 3.03, projekt utworzony w starszej wersji nie da się skompilować

Po aktualizacji oprogramowania ISPSoft do wersji 3.03, projekt utworzony w starszej wersji nie da się skompilować

ODPOWIEDŹ: Od wersji 3.03 ISPSoft bardziej restrykcyjnie traktuje typy danych. Najczęstszą przyczyną problemów jest w tym przypadku instrukcja DDIV (lub inne instrukcje które pobierają lub zapisują dane do kilku kolejnych rejestrów). Wynik działania zapisywany jest do dwóch zmiennych typu DWORD (wynik dzielenie i reszta), w takiej sytuacji zmienna do której jest zapisywany wynik MUSI być […]

Sterowanie serwonapędami – AS300 cz. 2 -sterowanie impulsowe ruchy interpolowane

Sterowanie serwonapędami – AS300 cz. 2 -sterowanie impulsowe ruchy interpolowane

Sterowanie serwonapędami ASDAS  za pomocą sterownika AS300 – istnieje na to kilka sposobów:  impulsowo (sygnały dir/step) PT  PR mode (wykonywanie ścieżek zapisanych w serwonapędzie) zapisując ścieżki w serwonapędzie i wywołując je komendami poprzez protokół CANopen Za pomocą komend wysyłanych do serwonapędu w trybie CANopen Mode dedykowanymi instrukcjami “Delta CANopen Communication Instructions” dostępnymi w serii sterowników […]

zapisz

FreshMail.pl