Menu


Czy można sterować serwonapędem ASDA B2 poprzez Modbus?

Czy można sterować serwonapędem ASDA B2 poprzez Modbus?

ODPOWIEDŹ:   Niestety, serwonapędy serii B2 nie mają możliwości bezpośredniego sterowania przez Modbus – nie jest możliwe zadawanie drogi przejazdu i prędkości poprzez komunikację – taką funkcjonalność maja napędy A2. Seria B2 umożliwia natomiast zapis i odczyt wszystkich parametrów sterujących – w przypadku sterowników Delta można wtedy wykorzystać instrukcje MODRW. Adresy modbusowe poszczególnych parametrów podane […]

W jaki sposób można ustawić wartość zadaną dla regulatora PID w falownikach VFD-E/EL ?

W jaki sposób można ustawić wartość zadaną dla regulatora PID w falownikach VFD-E/EL ?

ODPOWIEDŹ:   Istnieje kilka możliwości rozwiązania tego zagadnienia: 1. Można użyc parametru P10.11, w którym definiujemy częstotliwość zadaną falownIka wyrażoną od 0 do częstotliwości maksymalnej falownika (P01.00). Przykładowo dla maksymalnej częstotliwości falownika wynoszącej 50Hz, po ustawieniu 25Hz w P10.11, regulator będzie starał się osiągnąć wartość zwrotną dla 0-10V na poziomie 5V. Aby aktywować tę funkcję […]

Konfiguracja komunikacji przez Modbus w falownikach serii C2000

Konfiguracja komunikacji przez Modbus w falownikach serii C2000

Wstęp   Wszystkie falowniki Delta Electronics posiadają wbudowany port komunikacyjny Modbus. W niniejszym artykule przedstawiono sposób okablowania i konfigurację komunikacji Modbus na przykładzie falownika serii C2000.   Okablowanie   Falownik C2000 posiada jeden port komunikacyjny Modbus. Z tego portu wyprowadzono trzy porty fizyczne Modbus RS-485. Dzięki temu wygodniej można podpiąć falownik szeregowo do magistrali Modbus. […]

Jakie wyjście posiada moduł DVP32SN11TN?

Jakie wyjście posiada moduł DVP32SN11TN?

ODPOWIEDŹ:   Moduł DVP32SN11TN posiada 32 wyjścia tranzystorowe NPN. W module zastosowano 40-pinowe złącze IDC.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl

W  jaki sposób można ustawić parametry falownika?

W jaki sposób można ustawić parametry falownika?

ODPOWIEDŹ:   Parametry falownika można ustawiać za pomocą wbudowanego panelu lub poprzez komunikację. W zależności od serii i modelu można korzystać z propotokołu Modbus ASCII/RTU, Modbus TCP, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet/IP, CANOpen. Do wgrania początkowych parametrów falownika najlepiej użyć oprogramowania VFDSoft i konwertera RS-485. W ofercie Induprogress jest dostępny konwerter USB/RS-485 o oznaczeniu IFD6500.   […]

AS300- sterowanie serwonapędami cz. 4 – MODBUS

AS300- sterowanie serwonapędami cz. 4 – MODBUS

Istnieje wiele sposobów sterowania serwonapędami ASDA przy wykorzystaniu sterownika PLC z serii AS300: impulsowo (sygnały dir/step) PT PR mode (wykonywanie ścieżek zapisanych w serwonapędzie) zapisując ścieżki w serwonapędzie i wywołując je komendami poprzez protokół CANopen Za pomocą komend wysyłanych do serwonapędu w trybie CANopen Mode dedykowanymi instrukcjami “Delta CANopen Communication Instructions” dostępnymi w serii sterowników […]

zapisz

FreshMail.pl