Menu

Nowości produktowe


KingView 7.5

KingView przez 20 lat od jego pierwszego wydania, zawsze znajduje się w czołówce chińskiego rynku oprogramowania automatyki przemysłowej. Firma WellinTech zawsze postępuje zgodnie z filozofią “klient jest najważniejszy”, a także dysponuje doskonałym zespółem obsługi klienta, który zyskał dobrą reputację w branży dzięki profesjonalnemu, wydajnemu i entuzjastycznemu podejściu do klienta. W ostatnich latach, dzięki rozszerzeniu oferty WellinTech na cały świat, oprogramowanie KingView stało się dostępne i zyskało uznanie, dzięki poprawie efektywności i zmniejszeniu kosztów w celu maksymalizacji zysków przedsiębiorstw. KingView 7.5 odziedziczył potężne funkcje, stabilne i niezawodne operacje z serii King, oprócz tego dysponuje również koncepcją “drugiego rozwoju”. Krok po kroku poprawiając wydajność konfiguracji, zapewnia silne wsparcie dla osiągnięcia lepszej wydajności i obniżenia kosztów końcowych. Oprogramowanie KingView 7.5 zostało rozszerzone o funkcje zapisu elektronicznego zgodne ze standardem FDA 21 CFR part 11 i specyfikacją GMP, aby uzyskać komplet danych dotyczących monitorowanego procesu.

 

Nowe funkcje

Szablon, modułowa jednostka konfiguracji, poprawa efektywności projektowania

KingView 7.5 zapewnia wiele typów szablonów. Mogą być używane do urządzeń, tagów, skryptów i podczas tworzenia ekranów. Wszystkie te elementy konfiguracyjne mogą generować modularną jednostkę konfiguracji, która może być wykorzystana do szybkiego generowania obiektów do wykorzystania. W tym procesie użytkownicy muszą tylko postępować zgodnie z kreatorem, aby wykonać kilka prostych konfiguracji, tak aby zastąpić teksty i zmienne. W konsekwencji, może to pomóc w osiągnięciu szybkiej konfiguracji i tym samym w znacznej poprawie efektywności. Zapewnia to jednolite zarządzanie pamięcią masową, które jest wygodniejsze w użyciu. Szablony można ustawić tak, aby użytkownicy mogli chronić swoją własność intelektualną

 

Szablon akwizycji Szablon obrazu
Szablon urządzeń wejść/wyjść pozwala na tworzenie wzorców urządzeń wraz ze zmiennymi, które wykorzystują. Zastosowanie szablonu w projekcie pozwala na dodanie wielu elementów poprzez wykorzystanie kreatora. Szablon przygotowany podczas tworzenia jednego projektu może być później wykorzystany wielokrotnie. Szablon obrazu zawiera wszystkie elementy graficzne KingView: obrazy statyczne, obrazy zmieniające swój stan i skrypty ekranowe. Część wspólna dla wielu ekranów jest zapisywana jako szablon podczas tworzenia projektu. Dzięki temu można uniknąć wykonywania tej samej pracy przy tworzeniu kolejnych ekranów. Wystarczy wybrać szablon za pomocą kreatora, ustawić zmienne i teksty, a po zatwierdzeniu zmian zostanie utworzony nowy ekran. Kreator wyposażony jest w podgląd szablonów, co pozwala na szybkie znalezienie potrzebnego wzorca.
Szablon skryptu Szablon graficzny
Szablon skryptów pozwala tworzyć skrypty wszystkich typów. Szablon jest konfigurowany jako “moduł obliczeniowy”. Podczas projektowania należy wybrać “moduł obliczeniowy” z szablonu za pomocą kreatora, zastąpić powiązane zmienne oraz teksty, a następnie wygenerować nowy skrypt. Generując wiele zestawów “modułów”, można scalić lub zastąpić istniejące skrypty.

Szablon graficzny może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie jest potrzeba wizualizacji podobnych urządzeń. Złożona grafika, która została przygotowana dla jednego z urządzeń może zostać wykorzystana wielokrotnie. Ustawienie zmiennych i tekstów jest możliwe przez konfigurator.

 

 

Interfejs API interfejsu otwarcia XML, elastyczność integracji systemów


Język XML, charakteryzujący się skalowalnością, normatywnością, czytelnością jest jednym z najbardziej popularnych języków w integracji systemów. Środowisko programistyczne KingView 7.5 wykorzystuje technologię XML i udostępnia interfejs
do wykorzystania przez inne aplikacje. Wszystkie obiekty w projekcie KingView, takie jak zmienne, ekrany, skrypty można również łatwo opisać za pomocą języka XML. System oprogramowania KingView zapewnia pełny interfejs API dla danych w czasie rzeczywistym: alarmów bieżących i historycznych, danych historycznych. Zastosowanie interfejsu API pozwala łączyć Kingview z innymi systemami, w tym także systemami zarządzania.

 

 

Klient mobilny KingView


Klient mobilny KingView może pomóc menedżerom i operatorom w obserwacji i kontroli procesów produkcyjnych oraz stanu urządzeń. Pozwala uzyskać dane w czasie rzeczywistym, np. informacje o alarmach, raporty, wykresy.

Główne cechy:

 •  Wsparcie dla wielu platform, w tym Android, iOS, Windows;
 •  Dostarczanie danych w postaci liczb, raportów, wykresów ;
 •  Obsługa danych w czasie rzeczywistym, danych historycznych i alarmów;
 •  Zdalne sterowanie urządzeniem z poziomu terminala mobilnego, np. uruchamianie, ustawianie parametrów;
 •  Bezpieczne zarządzanie użytkownikami i zarządzanie usługami;
 •  Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i przeglądania danych;
 •  Elastyczność wdrażania, może używać przeglądarki IE lub aplikacji;
 •  Ograniczenie ilości wymienianych danych (tzw Thin Client);
 •  Niezależna usługa WEB nie obciąża znacząco systemu SCADA;

 

Zgodność z FDA 21CFR Part 11 i specyfikacją GMP


E-rekord jest specyfikacją dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i innych, aby osiągnąć standardowe zarządzanie produkcją. Jest to tryb zapisu, który wymaga od operatorów zapisu całego procesu produkcyjnego. Spełnienie surowych wymogów dotyczy również oprogramowania, które musi się charakteryzować wysokim poziomem bezpieczeństwa, zapewniać uwierzytelnianie użytkowników, zarządzanie prawami dostępu, audyt. Wszystko to jest niezbędne w zapewnieniu ciągłości produkcji i redukcji
niepożądanych zdarzeń. KingView 7.5 posiada funkcje zapisu elektronicznego, które spełniają wymogi CFR 21 Part 11 i GMP w zakresie wymagań stawianych oprogramowaniu automatyki przemysłowej.

Główne funkcje:

 •  Zarządzanie bezpieczeństwem użytkowników, konfiguracja haseł;
 •  Kompletny zapis wszystkich skonfigurowanych akcji;
 •  Każdy zapis elektroniczny ma przypisany unikalny kod kontrolny, zapewniający, że dane nie mogą być dowolnie modyfikowane;
 •  Niezależne elektroniczne narzędzia do zapisu danych umożliwiają sprawdzenie autentyczności i integralności elektronicznych zapisów, elektroniczne rejestry drukowane lub eksportowane do pliku PDF.

 

Import grafiki AutoCAD

W nowej wersji oprogramowania istnieje możliwość zaimportowania obrazów stworzonych w oprogramowaniu AutoCAD. Dzięki temu grafiki nie muszą być konwertowane, co przyspiesza proces tworzenia ekranów. KingView obsługuje wszystkie podstawowe elementy grafiki z programu AutoCAD. Po ich zaimportowaniu do KingView, zostaną one automatycznie przekształcone w element graficzny KingView, do którego później można przypisać określone zdarzenia.

 

 

Nowy, łatwiejszy w użyciu, system licencyjny

KingView 7.5 zapewnia klucze licencyjne w postaci software’owej i hardware’owej (USB). Nowy system licencjonowania realizuje zdalną funkcję autoryzacji w sieci lokalnej. Po zainstalowaniu licencji na jednym komputerze, projekt może zostać autoryzowany w innym. Dzięki tej funkcji jedna licencja może być używana w różnych komputerach PC, co z kolei zmniejsza koszty klientów. Istnieje również możliwość dodania „drugiej autoryzacji”, dzięki której klienci mogą ustawiać niestandardowe uprawnienia w końcowych projektach.

 

 

Zwiększa użyteczność, zmniejsza obciążenie pracą

W KingView 7.5 zostały dodane nowe składniki i udoskonalone dotychczasowe funkcje:

 •  Nowe rozwiązania dla konwersji rozdzielczości, więcej trybów konwersji;
 •  Dodano “drugą autoryzację”, pozwala ona klientom na ustawienie ograniczeń licencyjnych w projekcie;
 •  Dodanie funkcji wyszukiwania obiektów na ekranach, w skryptach i tagach upraszcza edycję i zarządzanie projektem;
 •  Grupowanie tagów, sprawia, że zarządzanie jest bardziej przejrzyste i intuicyjne;
 •  Podpowiedzi w edytorze skryptów, przeglądarce funkcji i pomocy,;
 •  Dodano nowy kreator grafik dla wielu branż przemysłowych,
 •  Okno alarmów pozwala na edytowanie niestandardowego tytułu użytkownika. Dodano funkcję drukowania okna alarmowego;
 •  KingView ma wbudowaną obsługę raportów, które zapisuje jako format Excel i ładuje je do programu Excel;
 •  Wbudowany kreator dostarczy danych do bazy KingHistorian i SQL, upraszcza opracowywanie raportu bieżącego, dziennego, tygodniowego;
 •  Nowy system sterowania wykresami słupkowymi, z funkcją danych seryjnych i uproszoną anallizą danych;

 

KingView główne cechy:

 •  Obsługa wielu protokołów komunikacyjnych; Obsługa GPRS, SMS i standardu OPC;
 •  Wbudowany skrypt, czas wsparcia, wyzwalanie i funkcje niestandardowe; (?)Możliwość rozszerzania funkcjonalności przez skrypty użytkownika;
 •  Szeroki wybór grafik do wizualizacji procesów przemysłowych;- Wykresy danych bieżących i historycznych;
 •  Wbudowany system raportów, kreator raportów, ;
 •  Rozbudowany system obsługi alarmów, wsparcie dla drukowania w czasie rzeczywistym, alarmy SMS, e-mail;
 •  Rozbudowana baza danych historycznych, zaspokajająca zapotrzebowanie na długie przechowywanie danych;
 •  Wsparcie dla kontrolek ActiveX rozszerzających użyteczność aplikacji;
 •  Obsługa SQL, dostęp do wszystkich rodzajów baz danych;
 •  Obsługa receptur;
 •  Wiele opcji redundancji urządzeń, sieci;
 •  Obsługa trybu CS i BS, może sprostać wymaganiom każdego użytkownika.

 

KingView zalety:

 • Wsparcie dla większości urządzeń automatyki przemysłowej, ponad 5000 sterowników komunikacyjnych;
 •  Przez prawie 20 lat, sprzedano ponad 200 000 licencji;
 •  Bogaty wachlarz funkcji, łatwość obsługi, poprawa wydajności;
 •  Kompatybilność wstecz, oszczędność kosztów nauki i utrzymania;
 •  Otwartość na inne aplikacje – interfejs dostępu do danych;
 •  Wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony danych;
 •  Możliwość wykorzystywania w wielu dziedzinach przemysłu,
 •  Doskonały zespół obsługi technicznej rozwiązuje wszelkie problemy techniczne.


zapisz