Menu

Aktualności firmowe


Zmiana formy prawnej spółki Induprogress
Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2022 roku Spółka Induprogress Urbanowicz Kiełczewski Zamojski Spółka jawna z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000596813 przekształciła się w Spółkę Induprogress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000948756.
 
Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP, Regon, siedziby spółki oraz numerów rachunków bankowych. Zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów.
 
Induprogress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Induprogress Urbanowicz Kiełczewski Zamojski Spółka jawna.
 
Aktualne dane firmy:
 
Induprogress sp. z o.o.
(dawniej Induprogress Urbanowicz Kiełczewski Zamojski sp.j.).
ul. Trakt Lubelski 404
04-667 Warszawa
NIP: 9522087281
KRS: 0000948756
REGON: 142303087
 
W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt.

zapisz