Menu

Szkolenia – informacje i zakres tematyczny


Szkolenia odbywają się w formie warsztatów (wykłady + ćwiczenia).

Prowadzone są bezpośrednio przez najlepszych ekspertów naszej firmy. Dzięki temu mamy pewność, że przeprowadzone są na najwyższym poziomie, a uczestnicy nie wychodzą ze świadomością zmarnowanego czasu. Nasze szkolenia pozwalają nabyć nowe doświadczenie i wiedzę w aspekcie wymagań i funkcjonalności poszczególnych produktów, a także rozwinąć dotychczasowe umiejętności pracownika.

Szkolenia ze sterowników PLC i HMI


S-PLCHMI-01 Szkolenie podstawowe z programowania sterowników PLC i paneli dotykowych HMI Delta Electronics.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do zagadnień PLC
 • Zapoznanie się ze sterownikami serii SLIM (możliwości, okablowanie, rozbudowa o dodatkowe moduły…)
 • Zapoznanie się z oprogramowaniem COMMGR oraz łączenie się ze sterownikiem PLC z PC
 • Zapoznanie się z oprogramowaniem ISPSoft i jego możliwościami 
 • Ćwiczenia z programowania sterowników PLC
 • Podstawy komunikacji RS485
 • Wprowadzenie do zagadnień HMI
 • Zapoznanie się ze panelami serii DOP-100 (Możliwości, podłączenie)
 • Zapoznanie się z oprogramowaniem DOPsoft
 • Konfiguracja komunikacji pomiędzy HMI a sterownikiem
 • Ćwiczenia z tworzenia interfejsów dla HMI

Sprawdź terminy oraz lokalizację i zapisz się na to szkolenie !!

 

S-PLCHMI-02. Szkolenie zaawansowane z programowania sterowników PLC serii AS200 i paneli dotykowych HMI DOP-100 Delta Electronics.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podobieństwa i różnice serii SLIM i AS200

 • Konwersja programów serii SLIM na AS200

 • Zapoznanie się ze sterownikami serii AS200 (możliwości, okablowanie, rozbudowa o dodatkowe moduły…)

 • Ćwiczenia z programowania i konfiguracji sterowników PLC AS200

 • Obsługa protokołów Modbus ASCII, Modbus TCP, EthernetIP, CANopen w AS200

 • Zapoznanie się z właściwościami paneli serii DOP-100

 • Obsługa oprogramowania DOPsoft w wersji 4

 • Ćwiczenia z tworzenia interfejsów dla HMI

Sprawdź terminy oraz lokalizację i zapisz się na to szkolenie !!

 

S-AS300-01. Szkolenie podstawowe z programowania sterowników PLC serii AS300

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do zagadnień PLC

 • Zapoznanie się ze sterownikiem serii AS300 (możliwości, okablowanie)

 • Przegląd jednostek CPU, modułów rozszerzeń i przykłady konfiguracji kilku wybranych modułów

 • Ćwiczenie praktyczne realizacji komunikacji sterownika z wykorzystaniem protokołu Ethernet IP

 • Ćwiczenie praktyczne realizacji aplikacji sterującej napędami ASD-A2 z wykorzystaniem dedykowanych instrukcji ruchu w sterowniku AS300.

Sprawdź terminy oraz lokalizację i zapisz się na to szkolenie !!

S-AH500-01. Szkolenie podstawowe z programowania sterowników modułowych Delta electronics AH500

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Opis sterownika AH500 i jego możliwości – porównanie z serią SLIM.
 • Rodzaje CPU, przegląd modułów i konfiguracja wybranych jednostek.
 • Sposób łączenia ze zdalnymi modułami IO (Profibus lub deviceNet).
 • Konfiguracja modułu CANOpen do sterowania serwonapędami ASD-A2.

Sprawdź terminy oraz lokalizację i zapisz się na to szkolenie !!

Szkolenia związane z techniką napędową


S-SERWO-01. Szkolenie podstawowe z programowania i konfiguracji serwonapędów Delta Electronics

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Serwonapędy Delta Electronics – przegląd oferty , dobór właściwej serii , zapoznanie z podstawowymi właściwościami i funkcjonalnością.
 • Połączenia i sterowanie impulsowe serwonapędów w połączeniu ze sterownikami PLC Delta electronics
 • Strojenie napędów
 • Tryb pracy z wbudowanym pozycjonerem w ASDA-A2
 • Sterowanie sieciowe poprzez protokół CANopen 

Sprawdź terminy oraz lokalizację i zapisz się na to szkolenie !!

S-SERWO-02. Szkolenie zaawansowane z programowania i konfiguracji serwonapędów i układów motion w oparciu o urządzenia Delta Electronics

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Przypomnienie podstawowych wiadomości o serwonapędach Delta electronics ze szkolenia S-SERWO-01
 • Obsługa krzywek elektronicznych
 • Synchronizacja osi serwo
 • Obsługa funkcji Capture & Compare
 • Obsługa G-kodów i wgrywanie krzywek elektronicznych przy pomocy paneli operatorskich.
 • Zaawansowane możliwości sterowania poprzez kontrolery motion Delta Electronics.

Sprawdź terminy oraz lokalizację i zapisz się na to szkolenie !!

S-FAL-01. Szkolenie podstawowe z programowania i konfiguracji przemienników częstotliwości Delta Electronics.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Zapoznanie z ofertą falowników ( możliwości, podłączenie, dostępne funkcje, możliwości rozbudowy)
 • Wprowadzenie do podłączenia i obsługi falowników na przykładzie serii C2000
 • Konfiguracja podstawowych parametrów połączona z praktycznymi ćwiczeniami
 • Konfiguracja wbudowanego regulatora PID
 • Zapoznanie się z dostępnymi trybami pracy falowników
 • Zapoznanie się z oprogramowaniem VFDSoft
 • Programowanie sterowników PLC wbudowanych w falownik

Sprawdź terminy oraz lokalizację i zapisz się na to szkolenie !!

Szkolenia z systemów SCADA


S-SCADA-01. Szkolenie podstawowe z programowania i tworzenia ekranów synoptycznych w oprogramowaniach KINGView i KING SCADA

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Omówienie oprogramowania KingView oraz KingSCADA
 • Tworzenie nowego projektu
 • Projektowanie ekranów synoptycznych
 • Wykorzystanie dostępnych obiektów graficznych
 • Tworzenie zmiennych oraz skryptów
 • Komunikacja ze sterownikami Delta Electronics
 • Wizualizacja danych
 • Obsługa alarmów
 • Wykorzystanie receptur
 • Archiwizacja danych oraz raportowanie

Sprawdź terminy oraz lokalizację i zapisz się na to szkolenie !!

Szkolenia dedykowane


Szkolenie dedykowane

Szkolenia dedykowane obejmują rozwiązywanie indywidualnych problemów uwzględniających konkretnych użytkowników. Zakres szkoleń i terminy są uzgadniane każdorazowo z uczestnikami.

 

zapisz