Menu

ODPOWIEDŹ:

 

Obiekty tekstowe można wprowadzać poprzez okienko z grupy Input „Character entry” bądź instrukcje FILLASC w makrze. Należy pamiętać, że w zmiennej 16bitowej (jeden rejestr $ panela bądź D sterownika) można umieścić 2 litery.
Jeśli korzystamy ze zdefiniowanych sterowników dla panela HMI wystarczy bezpośrednio podpiąć adres zmiennej pod Charakter Entry bądź FILLASC.
W przypadku, gdy urządzenie docelowe nie posiada sterownika komunikacyjnego w HMI, musimy uruchomić komunikację przy pomocy makra. Służą do tego instrukcje: INITCOM – ustawienie parametrów komunikacji, SELECTCOM – wybór portu COM do komunikacji oraz PUTCHARS – wybranie rejestru/ów, gdzie zapisaliśmy wartość string i przesłanie do zdefiniowanego wcześniej urządzenia.

 

 

Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego

telefon: +48 22 290 31 78 wew.3

pomoc@induprogress.pl

zapisz