Menu

Faq


Podczas kompilacji programu wyświetlany jest komunikat o błędach w liczbach zmiennoprzecinkowych – co może być przyczyną problemu?

ODPOWIEDŹ: Kompilator ISPSoft używa znaku przecinka z ustawień systemowych komputera. W przypadku gdy znak użyty w programie różni się od nastaw systemu występuje błąd kompilacji spowodowany brakiem rozpoznania liczb. Proszę zmienić znak przecinka w ustawieniach systemu na inny (kropka/przecinek).   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl


Czy można sterować wygaszaczem z poziomu makra?

ODPOWIEDŹ: Wygaszacz ekranu może załączać się automatycznie w panelach Delta po określonym czasie. Istnieje również możliwość sterowania z poziomu makra panela/zewnętrznego PLC. W tym celu należy skorzystać z Control Block, gdzie w opcji General Control załączenie pierwszego bitu odpowiada za wygaszenie ekranu. Ponowne zresetowania bitu powoduje wybudzenie ze stanu uśpienia.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia […]


Czy można odczytać kod błędu, który pojawił się w sterowniku serii AS lub AH?

Czy można odczytać kod błędu, który pojawił się w sterowniku serii AS lub AH?

ODPOWIEDŹ: Tak. Można tego dokonać będąc podłączonym do sterownika z poziomu programu ISPSoft. Wystarczy wejść w zakładkę PLC, a następnie System Log. W otwartym oknie mamy możliwość podglądu błędów oraz przeszłych stanów sterownika, a także usunięcie ich.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl

Czy można ustawić panel HMI w tryb modbus slave?

Czy można ustawić panel HMI w tryb modbus slave?

ODPOWIEDŹ: Tak. W tym celu należy w ustawieniach komunikacji wybrać w zakładce Manufacturers: Modbus, a w series: ASCII(Slave) lub RTU(Slave). Przy takich ustawieniach komunikacyjnych adresy z panelu można odczytywać przy pomocy adresów dziesiętnych dostępnych w szczegółowej instrukcji komunikacyjnej (Connection Mannual) dla Modbus Slave.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 […]

Do czego służy plik EDS?

Do czego służy plik EDS?

ODPOWIEDŹ: Plik EDS jest plikiem konfiguracyjnym dla oprogramowania tworzącego i ustawiającego sieć CANOpen. Wszelkie ustawienia sieci – sposób i wymieniane parametry, odbywają się po stronie mastera. Urządzenia slave muszą mieć jedynie ustawione odpowiednie parametry komunikacji zgodne z masterem sieci.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl

Czy w sterownikach PLC mających kilka portów komunikacyjnych można korzystać ze wszystkich jednocześnie?

Czy w sterownikach PLC mających kilka portów komunikacyjnych można korzystać ze wszystkich jednocześnie?

ODPOWIEDŹ:   Do komunikacji z innymi urządzeniami możemy używać wszystkich portów dostępnych na sterowniku, jednak nie mogą one wysyłać/odbierać ramki komunikacyjnej jednocześnie. Oznacza to, że w takim przypadku należy napisać program tak, by w danym czasie wykorzystywano tylko jeden port COM.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 […]

Czy w sterownikach PLC mających kilka portów komunikacyjnych można korzystać ze wszystkich jednocześnie?

Czy w sterownikach PLC mających kilka portów komunikacyjnych można korzystać ze wszystkich jednocześnie?

ODPOWIEDŹ:   Do komunikacji z innymi urządzeniami możemy używać wszystkich portów dostępnych na sterowniku, jednak nie mogą one wysyłać/odbierać ramki komunikacyjnej jednocześnie. Oznacza to, że w takim przypadku należy napisać program tak, by w danym czasie wykorzystywano tylko jeden port COM.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 […]

zapisz