Menu

Faq


Czy w sterownikach serii AH500 można stosować zbocza narastające w blokach funkcyjnych?

ODPOWIEDŹ: Tak. W tym celu należy zadeklarować automatyczne zmienne i wstawić w odpowiednią linijkę styk ze zboczem impulsowym. Jego użycie zostało zaprezentowane na poniższej grafice. (faq_84_1) Taki rodzaj styku wybieramy z menu rozwijanego dostępnego ponad oknem programu: (faq_84_2) Styki tego typu mogą być używane jedynie w blokach funkcyjnych. W podprogramach należy używać styków ze zboczem […]


Czy przy sterowaniu analogowym serwonapędu można ustawić próg napięcia potrzebnego do startu silnika?

ODPOWIEDŹ: Można, poprzez załączenie specjalnego wejścia oraz ustawiając limit prędkości. Należy ustawić na dowolnym z wejść funkcję: 5 (ZCLAMP) i aktywować ją elektrycznie bądź zmieniając polaryzację wejścia. Należy również ustawić parametr 1-38 na prędkość poniżej, której napęd ma nie wykonywać ruchu. Jednostka dla P1-38 to 0.1 obr/min .   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: […]


Czy serwonapędzie B2 można sterować prędkością i zmieniać jej wartość za pomocą 2 wejść cyfrowych?

Czy serwonapędzie B2 można sterować prędkością i zmieniać jej wartość za pomocą 2 wejść cyfrowych?

ODPOWIEDŹ: Tak w tym celu należy ustawić tryb pracy P1-01 na Sz (Zero Speed/Internal Speed Command. Na wejściach cyfrowych należy ustawić funkcję SPD0 i SPD1. Z zależności załączonych wejść serwo napęd będzie jechać z prędkością zdefiniowaną w P-09, P1-10, P1-11   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl

Czy można się połączyć oprogramowaniem VNC z panelami serii DOP-B?

Czy można się połączyć oprogramowaniem VNC z panelami serii DOP-B?

ODPOWIEDŹ: Oprogramowanie VNC jest obsługiwane przez inne serie paneli (DOP-W, DOP100). W przypadku serii DOP-B połączenie zdalne jest możliwe z wykorzystaniem oprogramowania Delta Electronics: eRemote, eRemote Android.   Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 wew.3 pomoc@induprogress.pl

Czy istnieje instrukcja do sterowania osiami impulsowo dla sterownika DVP-SA2?

Czy istnieje instrukcja do sterowania osiami impulsowo dla sterownika DVP-SA2?

ODPOWIEDŹ: Dla sterowników serii slim z tranzystorowymi wyjściami można zrealizować sterowanie impulsowe instrukcjami DDRVI (dla pozycji inkrementalnych) oraz DDRVA (dla pozycji absolutnych). Pozwalają one wysłać określoną ilość impulsów (S1) z zadaną częstotliwością (S2) na jednej z zdefiniowanych grup wyjść. W przypadku sterownika SA2 są dostępne 2 grupy: CH0 (Y0,Y1) – gdzie wyjście Y0 odpowiada krokowi […]

zapisz