Menu

Faq


Ile wynoszą temperatury pracy serwowzmacniacza i silnika serwo?

Ile wynoszą temperatury pracy serwowzmacniacza i silnika serwo?

ODPOWIEDŹ:   Dla serwowzmacniacza zalecana temperatura pracy to 0-50 stopni Celsjusza, a dla silnika zakres ten wynosi 0-40 stopni. UWAGA:  w przypadku przekroczenia temperatury pracy silnika powyżej 85 stopni otrzymujemy ostrzeżenie – AL.067, natomiast powyżej 105 stopni pojawi się alarm – AL.035.     Odpowiedzi udzielił Dział Wsparcia Technicznego telefon: +48 22 290 31 78 […]

Czy można sterować serwonapędem ASDA B2 poprzez Modbus?

Czy można sterować serwonapędem ASDA B2 poprzez Modbus?

ODPOWIEDŹ:   Niestety, serwonapędy serii B2 nie mają możliwości bezpośredniego sterowania przez Modbus – nie jest możliwe zadawanie drogi przejazdu i prędkości poprzez komunikację – taką funkcjonalność maja napędy A2. Seria B2 umożliwia natomiast zapis i odczyt wszystkich parametrów sterujących – w przypadku sterowników Delta można wtedy wykorzystać instrukcje MODRW. Adresy modbusowe poszczególnych parametrów podane […]

W jaki sposób można ustawić wartość zadaną dla regulatora PID w falownikach VFD-E/EL ?

W jaki sposób można ustawić wartość zadaną dla regulatora PID w falownikach VFD-E/EL ?

ODPOWIEDŹ:   Istnieje kilka możliwości rozwiązania tego zagadnienia: 1. Można użyc parametru P10.11, w którym definiujemy częstotliwość zadaną falownIka wyrażoną od 0 do częstotliwości maksymalnej falownika (P01.00). Przykładowo dla maksymalnej częstotliwości falownika wynoszącej 50Hz, po ustawieniu 25Hz w P10.11, regulator będzie starał się osiągnąć wartość zwrotną dla 0-10V na poziomie 5V. Aby aktywować tę funkcję […]

zapisz